Zahlavi

Síla analýzy a nemožnost porozumění: kafkovská lekce

25. 04. 2017

Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR pořádá v těchto dnech mezinárodní kolokvium věnované dílu Franze Kafky. Klíčovým tématem je kontrast mezi nepřehlédnutelnou rolí, kterou v Kafkových textech hraje racionální analýza, a neproniknutelností kafkovského světa nabízející nekonečnou řadu interpretací. Analýza zde není nástrojem porozumění, ale podtrhuje absurditu situací, v nichž se ocitají Kafkovi hrdinové.

Akce je součástí série Pražských interpretačních kolokvií, na nichž se od roku 2000 setkávají filosofové jazyka, estetikové a literární vědci z řady zemí (tentokrát z České republiky, Velké Británie, Švédska, Španělska a USA).

Stejně jako při pořádání loňského kolokvia věnovaného Samuelu Beckettovi se Filosofický ústav spojil s Divadelní fakultou Akademie múzických umění. Výsledkem této spolupráce je kafkovský divadelní večer, který se uskuteční v sídle fakulty (v Karlově ulici) ve středu 26. dubna od 18 hodin. Diváci budou svědky – přesněji řečeno stanou se přímými účastníky – série kafkovských scén na různých místech budovy DAMU (od sklepa až po střechu).

Kolokvium i doprovodný program se konají v rámci výzkumného projektu Formy a funkce komunikace, který je součástí Strategie AV21.

Program a další informace najdete na webových stránkách http://komunikaceav21.cz/kafka2017/.