Zahlavi

Senát podporuje českou vědu

05. 04. 2017

Nové vedení Akademie věd ČR se setkalo s předsedou Senátu Milanem Štěchem a dohodli se na pokračování spolupráce obou institucí. V roce 2011 podepsaly obě instituce Memorandum o spolupráci, na jehož základě jsou pořádány společné akce nebo konzultace. Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová představila možnost rozšíření spolupráce formou odborných vědeckých stanovisek, které by zákonodárcům sloužily při projednávání legislativních změn.

„Jsme připraveni poskytnout zákonodárcům odborná stanoviska k aktuálním tématům. Akademie věd ČR je jediná zastřešující instituce, která pokrývá všechny vědní obory. A díky tomu můžeme poznatky z různých oborů zpracovávat a různě kombinovat,“ řekla prof. Zažímalová, která se s touto praxí seznámila ve Velké Británii, kde zákonodárci právě od vědců dostávají posudky k aktuálním tématům.

Senát má o tyto posudky zájem a s Akademií věd ČR dojednává konkrétní formu spolupráce. Předseda Senátu chce také hledat nové vědní obory, které by se Senátem mohly na odborné úrovni spolupracovat, např. formou seminářů nebo odborných konzultací. Obě instituce společně pořádají např. připomínkové akce k důležitým výročím nebo odborné konference.

Připravil: Odbor mediální komunikace KAV ČR
Foto: Odbor mediální komunikace KAV ČR