Zahlavi

Seminář a exkurze k 90. výročí od katastrofy u Dnebohu

02. 06. 2016

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) uspořádal ve čtvrtek 26. května seminář u příležitosti výročí známého sesuvu, jenž před 90. lety zničil část obce Dneboh u Mnichova Hradiště. Do městského Klubu v Mnichově Hradišti dorazilo v odpoledních hodinách několik desítek návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Ředitel ÚSMH dr. Josef Stemberk účastníkům ve své přednášce přiblížil, proč a jak došlo k tehdejšímu sesuvu u Dnebohu pod skalním hradem Drábské světničky v neděli 27. června 1926. 

Následovaly přednášky dalších předních odborníků na výzkum sesuvů z oboru oblasti inženýrské geologie, geomorfologie, ale i práva, ve kterých byly představeny nejnovější poznatky z oboru – jak se svahové pohyby zkoumají, monitorují a jak se navrhují opatření zmírňující jejich následky. Nejen laická veřejnost se dozvěděla, jak poznat sesuvy, čím jsou nebezpečné a také jaká je současná legislativa s nimi související.

Kromě přednáškového odpoledne byly pro návštěvníky v prostorách radnice připraveny pro názornost 3D modely známých sesuvů a skalních útvarů, jejich fotografie a krátké filmy na téma sesuvů, skalních řícení a dalších svahových pohybů.

Součástí akce byla i komentovaná sobotní exkurze pro veřejnost s odborným výkladem dr. Filipa Hartvicha a dr. Petra Táboříka z ÚSMH. Účast byla hojná, exkurze se zúčastnili i potomci a příbuzní lidí, kteří sesuv u Dnebohu zažili. Trasa zhruba tříhodinové exkurze vedla nejen k místu sesuvu z roku 1926, ale také kolem zřícené skalní věže Pinta, dále přes Studený průchod, kolem průzkumných hydrogeologických vrtů a monitorované skalní věže a rozsedliny. Zakončena byla u hostince Na Vyhlídce. Výzkum na této lokalitě pokračuje dodnes, o čemž se účastníci exkurze mohli přesvědčit.

Všechny akce byly součástí programu Strategie AV21 „Přírodní hrozby“.

Fotogalerie zde.