Zahlavi

Seminář: Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem

06. 11. 2018

Ve dnech 23.–24. října se v Bratislavě uskutečnil historicky první mezinárodní seminář z cyklu Vědci studentům s názvem Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem.

Seminář byl pořádán ve spolupráci s Ústavem informatiky SAV a pod záštitou jeho ředitelky Ing. Ivany Budinské, Ph.D. V rámci semináře si studenti a pedagogové sedmi českých středních škol vyslechli přednášky předních slovenských odborníků na témata výzkumu v informatice a jeho aplikací v přírodních a společenských vědách. Milan Rusko hovořil o analýze a syntéze lidského hlasu, Peter Malík o návrhu elektronických obvodů, Ján Zelenka o aplikaci agentových modelů pro výzkum chování netopýrů, Martin Venhart o aplikovaném výzkumu v CERNu, Marcel Kvassay o využití počítačových her při modelování lidského chování. Součástí programu byla i návštěva Výpočtového strediska SAV a Národného centra robotiky na FEI STU v Bratislavě se zajímavými ukázkami.

Více informací včetně fotodokumentace je k dispozici na www.100vedcu.cz.

bla_01

bla_01

bla_02

bla_02

bla_03

bla_03

bla_04

bla_04

bla_05

bla_05