Zahlavi

Sedmdesát let poté. Nacistické a lékařské zločiny – první vyšetřování a dokumentace

05. 04. 2016

Národní technické muzeum v Praze zpřístupnilo 26. dubna 2016 stejnojmennou výstavu, která veřejnosti připomíná 70. výročí zahájení procesu s nacistickými lékaři v Norimberku v roce 1946. Expozici, jež se věnuje prvnímu vyšetřování, dokumentaci a reflexi nacistických lékařských válečných zločinů, připravil ve spolupráci s dalšími institucemi Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudové dějiny v rámci Strategie AV21. Tentýž den v NTM proslovili tematické přednášky tři američtí badatelé – prof. Susan Miller, dr. Stacy Gallin a dr. Andrew Weinstein. Výstavu lze navštívit do 31. července 2016.

Výstava připomíná 70. výročí zahájení následného procesu s nacistickými lékaři v Norimberku v roce 1946 a věnuje se prvnímu vyšetřování, dokumentaci a reflexi nacistických lékařských válečných zločinů. Rozdělena je do tří částí. První přibližuje zločiny nacistického masového vyhlazovacího programu „eutanázie“, který vedl v letech 1939–1941 k vraždění duševně nemocných a postižených ústavních pacientů. Druhá pojednává „akci Reinhard“ z doby přechodu k holocaustu, při níž bylo využito personálu a zkušeností programu „eutanázie“. Následně jsou zmíněny některé experimenty nacistických lékařů na vězních koncentračních či vyhlazovacích táborů jako například Horsta Schumanna, Siegfrieda Raschera či Josefa Mengeleho. Přiblížen je rovněž kontext pokusů se sulfonamidy v koncentračním táboře Ravensbrück, který měl přímou návaznost na atentát na Reinharda Heydricha a jeho operaci v Praze. Třetí část výstavy přibližuje poválečnou snahu vyšetřit lékařsky motivované zločiny a potrestat hlavní pachatele a představitele německé zdravotní politiky během lékařského následného procesu v Norimberku. Následuje připomenutí československého vyšetřování a úloha českých lékařů jako svědků. Stejně tak jsou naznačeny limity československého vyšetřování, které nezahrnulo lékaře SS v koncentračních táborech, kteří pocházeli z tzv. sudetoněmeckých oblastí. Závěrem je tematizován norimberský kodex, který je jedním ze základních lidskoprávních dokumentů a fundamentů současné lékařské etiky. Výstavu doprovází dobové publikace a několik uměleckých děl amerických autorů, která se inspirovala nacistickými lékařskými zločiny.