Zahlavi

Sbírku pro Svatovítské varhany podpořil i předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš

08. 12. 2016

Prof. Jiří Drahoš je jedním z členů Společenství Svatovítské katedrály, které se snaží pomoci k úspěchu projektu stavby nových svatovítských varhan. Osobně tak svým příspěvkem podpořil záměr Dominika kardinála Duky OP na pořízení nového varhanního nástroje.

Na nové varhany bude potřeba několik desítek milionů korun. Kvůli projektu nových varhan pro katedrálu vznikl v roce 2014 i nadační fond, který bude rozhodovat o způsobu výběru varhanářské firmy a současně zajišťovat získávání potřebných peněz.

Dosavadní Mölzerovy varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část katedrály. Od dostavby katedrály v roce 1929 byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou a zpívajícím andělem, odkud by později měla znít monumentální hudba při velkých bohoslužbách. "Stavbou nových varhan chceme přispět k věhlasu Svatovítské katedrály a slavné hudební tradici našeho národa", řekl kardinál Dominik Duka OP.

Na sbírku pro Svatovítské varhany může přispět úplně každý.

Více o nadačním fondu najdete na stránkách http://www.svatovitskevarhany.com/cs