Zahlavi

Restaurátoři fotografií slaví desáté výročí

17. 08. 2018

Před 179 lety se členové francouzské Akademie věd poprvé oficiálně seznámili s vynálezem daguerrotypie, předchůdkyně dnešních fotografií. Stalo se tak přesně 19. srpna, kdy si díky tomu připomínáme Světový den fotografie. Staré fotografie podléhají zkáze a je nutné o ně odborně pečovat. Záchrana unikátních snímků je už 10 let úkolem restaurátorského ateliéru Ústavu dějin umění AV ČR.

Archivy, muzea a další instituce mají ve svých sbírkách velké množství starých fotografických materiálů, o které je nutné se starat. Právě to je úkolem restaurátorského ateliéru Ústavu dějin umění AV ČR. Za posledních 10 let zpracovaly tamní restaurátorky více než 22 000 mimořádně cenných historických fotografií.

Restaurátorky se mimo jiné podílejí na zpracovávání a digitalizaci negativů a pozitivů fotografií Josefa Sudka. Právě na Světový den fotografie, v neděli 19. srpna, končí v Domě fotografie úspěšná výstava Josef Sudek: Topografie sutin, kterou ústav připravil ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Uměleckoprůmyslovým museem. Výstava představuje Sudkovy fotografie, originály i tzv. newprinty, nové pozitivy ze Sudkových negativů.

Ústav dějin umění AV ČR se fotografiím věnuje i po teoretické stránce, také proto letos v rámci instituce vzniklo Centrum pro výzkum fotografie. Jeho úkolem je zkoumat dějiny a teorii fotografie, vytvářet prostor pro sdílení a prezentaci výsledků vlastního základního i aplikovaného výzkumu a aktivně spolupracovat s dalšími institucemi a badateli.

„Ačkoli se fotografie už bezmála 180 let dotýká všech oblastí života i vědních oborů, v českém prostředí bývá často zkoumána a interpretována pouze v rámci institucionálně, tematicky či regionálně velmi úzce zaměřených projektů. Věříme, že díky spolupráci s kolegy z jiných oborů a z dalších institucí, která je pro nás zásadní, se nám bude dařit tyto hranice narušovat,“ říká hlavní iniciátorka vzniku Centra a kurátorka fotografické sbírky ÚDU AV ČR Petra Trnková.

Nejbližší akce ÚDU AV ČR zaměřené na fotografii (více informací také na facebookovské stránce ústavu):

5. 9. 2018 Festival vědy – Fotografický ateliér (Vítězné náměstí, Praha 6)

7. 11. 2018 od 16:30 – Fedora Parkman (Sorbonne Université): Mezinárodní transfery československé meziválečné fotografie – přednáška v rámci cyklu Collegium historiae artium (Husova 4, Praha 1)

7. 11. 2018 od 18 hodin – vernisáž výstavy (Ne)sbírky fotografií ve Window Gallery ÚDU (Husova 4, Praha 1)

28. 11. 2018 od 16:30 – prof. Elizabeth Edwards (De Montfort University, Leicester / V&A Research Institute, Londýn): „Non-Collections“ – přednáška v rámci cyklu Collegium historiae artium (Husova 4, Praha 1)

Související:

Předsedkyně navštívila Ústav dějin umění

Josef Sudek jako komerční fotograf (článek v časopise A / Věda a výzkum 1/2017, PDF)

Toulky barvitou minulostí umění v českých zemích (článek v časopise A / Věda a výzkum 2/2018, PDF)

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Ústav dějin umění AV ČR