Zahlavi

Rakouské předsednictví v Radě EU představilo výzkumné priority

10. 07. 2018

Půlročního předsednictví Evropské unie se v červenci ujalo Rakousko. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se chce soustředit zejména na vyjednávání rámcového programu Horizont Evropa, který počítá s částkou 100 miliard eur na období 2021–2027. Dalšími cíli rakouského předsednictví je přijetí závěrů k Evropskému výzkumnému prostoru a podpora klíčových aspektů politiky výzkumu.

Iniciativu Horizont Evropa představila Evropská komise 7. června 2018 jako dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program Evropské unie. Dodala přitom, že je zapotřebí dosáhnout dohody o dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky začaly co nejdříve přinášet reálné výsledky. Rakouské předsednictví si klade za cíl dosáhnout částečného obecného přístupu k nařízení Horizont Evropa včetně pravidel pro účast do konce listopadu 2018.

Předsednictví chce podpořit iniciativy pro digitalizaci a nové vysokovýkonné výpočetní techniky, vytváření systému pro otevřenou vědu European Open Science Cloud, síť European University Initiative a také programu Erasmus+.


Další významný bod představují diskuze o Evropském obranném fondu (European Defence Fund). Fond s rozpočtem 13 miliard eur má poskytnout 4,1 miliardy na přímé financování konkurenceschopných a kolaborativních výzkumných projektů, a to zejména prostřednictvím grantů.

Kromě výzkumné fáze by měl disponovat částkou 8,9 miliardy eur, ze které doplní investice členských států formou spolufinancování nákladů na vývoj prototypů a nákladů na certifikaci a testování.

Podpora vzniku pracovních míst
V době rakouského předsednictví by se rovněž mělo diskutovat o novém programu InvestEU s 15,2 miliardami eur na podporu zaměstnanosti, růstu a inovací v Evropě. Měl by podnítit vytváření pracovních míst, investice a inovace, zejména ve čtyřech politických oblastech: udržitelná infrastruktura; výzkum, inovace a digitalizace; malé a střední podniky; sociální investice a dovednosti. Podporovat by se měly i investice do rizikových aktivit v oblasti výzkumu a inovací.

Rakousko je přesvědčeno, že oblast vědy a výzkumu je třeba zahrnout do všech sektorových politik.Série jednání o vědě
První neformální setkání ministrů pro VaVaI se uskuteční 16.–17. července 2018 ve Vídni, kde si ministři vymění názory na návrh programu Horizont Evropa a budou diskutovat i národní reformy týkající se Evropského výzkumného prostoru.

Pod hlavičkou Rady pro konkurenceschopnost se k dalšímu projednání návrhu rámcového programu Horizont Evropa sejdou 27.–28. září a 30. listopadu 2018.

V rámci rakouského předsednictví se v oblasti VaVaI uskuteční zhruba 40 akcí – například:

Obecné informace o rakouském předsednictví naleznete na stránkách https://www.eu2018.at/. Konkrétní priority pro oblast vědy a výzkumu pak v samostatném dokumentu.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Prioritou programu Horizont Europe je otevřenost

Eurokomisař Moedas navštívil laserovou mocnost ELI

K tématu rovněž v časopise A / Akademický bulletin (6/2018)Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Kristina Hrbková, Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace
Foto: www.austria.org, https://www.eu2018.at, Pixabay