Zahlavi

Rada evropských akademií věd: Extrémní výkyvy počasí jsou stále častější

22. 03. 2018

Nová data zveřejněná Expertní radou evropských akademií (EASAC) potvrzují nárůst četnosti extrémních výkyvů počasí v posledních letech. Změny klimatu, vyvolané působením člověka, mají po celém světě na svědomí zvýšený výskyt intenzivních srážek, a s tím spojené záplavy, či enormní horka často vyúsťující v rozsáhlé požáry. EASAC proto naléhavě vyzývá k přijetí nutných opatření na přizpůsobení se změnám klimatu.

Celou zprávu v angličtině naleznete na webových stránkách EASAC.

Český překlad zprávy najdete zde.

Připravil: Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR (zprávu z anglického jazyka přeložil  doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR)
Foto: iStock