Zahlavi

RVVI nominovala historika Petra Sommera na Národní cenu vlády Česká hlava 2017

22. 09. 2017

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání v pátek 22. září 2017 navrhla historika a archeologa prof. Petra Sommera na udělení nejvyššího vědeckého ocenění Národní ceny Česká hlava 2017.

Národní cenu vlády Česká hlava každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava ve spolupráci s Úřadem vlády. Ocenění se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. Je s ní spojena odměna ve výši jeden milion korun a tradice udělování sahá do roku 2002.

„Profesor Petr Sommer je mezinárodně uznávaným odborníkem na archeologii a historii raně středověké Evropy, tedy epochy, která zásadní měrou ovlivnila budoucí vývoj celého kontinentu a křesťanské civilizace. Je nejen respektovaným badatelem, ale také vynikajícím pedagogem a popularizátorem výzkumu středověkých památek a duchovní kultury raně křesťanského období,“ řekl k nominaci na cenu Česká hlava místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, SSČ AV ČR