Zahlavi

Proměny české slavistiky po roce 1989

06. 02. 2018

Slovanský ústav Akademie věd ČR pořádal, u příležitosti 90. výročí zahájení činnosti Slovanského ústavu a 20. výročí jeho obnovení jako samostatné vědecké instituce v rámci Akademie věd ČR, třídenní vědeckou konferenci ve dnech 5. až 7. února. Cílem setkání bylo představit směřování slavistických oborů v České republice, nová témata a metody výzkumu.

Záštitu nad konferencí převzali předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová a velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc. Čestným hostem konference byl rovněž předseda Mezinárodního komitétu slavistů a profesor Univerzity v Bělehradu Boško Suvajdžić.

Velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc

„Po roce 1989 stála slavistika na rozcestí a musela se oprostit od ideologického tlaku, který na ni byl vyvíjen v dobách socialismu,“ řekl ředitel Slovanského ústavu AV ČR Václav Čermák. „ Ačkoli ještě v 90. letech 20. století někteří čeští vědci nevěřili tomu, že je to možné a že tato vědecká disciplína má svou budoucnost, ukázalo se, že spojením tradic slavistiky západní s jádrem kvalitní české slavistické tradice došlo doslova k reanimaci tohoto oboru, který navíc prošel v posledních dvaceti letech rozsáhlou generační obměnou,“ dodal.

Ředitel Slovanského ústavu AV ČR Václav Čermák

Na slavnostním zahájení konference rekapitulovali jednotliví mluvčí nejen nové začátky Slovanského ústavu před dvaceti lety, ale pojmenovali i základní posuny ve slavistických výzkumech.

Slavistiku jako neoddělitelnou součást  moderního výzkumu jazyků, literatur a kultur evropského prostoru představil ve svém příspěvku i velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc. Roli Slovanského ústavu jako dnes již znovu etablované akademické instituce v českém výzkumném prostředí zdůraznila i předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová

Na konferenci se postupně představily dílčí výzkumné úkoly Slovanského ústavu i pojetí slavistických studií a jejich transformace do tzv. areálových studií na některých českých vysokých školách.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR