Zahlavi

Projekty AV ČR uspěly v soutěži Národních center kompetence

15. 11. 2018

V první veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pořádané Národními centry kompetence Technologické agentury ČR, uspěly čtyři projekty, které jsou koordinovány pracovištěm Akademie věd ČR. Ústavy AV ČR se kromě toho podílejí na pěti dalších projektech doporučených k podpoře. Je to dokladem toho, že řada vědeckých pracovníků AV ČR věnuje pozornost aplikačnímu potenciálu svého výzkumu a rozvíjí dlouhodobě úspěšnou spolupráci s českými podniky.

Národní centra kompetence znamenají vznik velkých a silných konsorcií v klíčových sektorech naší ekonomiky, která přispějí k transferu znalostí a technologií, podpoří konkurenceschopnost českých firem a synergicky propojí výzkumné instituce, vysoké školy a aplikační sféru. Akademie věd s hrdostí konstatuje, že v iniciativě Národních center kompetence hraje jednu z klíčových rolí. „S radostí vítám úspěch našich pracovišť zapojených do Národních center kompetence. Vznikají zde konsorcia strategických partnerství mezi vědci a průmyslníky a zvláště mne těší, že k sestavení alespoň některých z nich přispěly existující spolupráce v rámci programů naší Strategie AV21,“ komentovala výsledky soutěže předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Koordinátorem podpořeného projektu „Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie“ je Ústav organické chemie a biochemie, dlouhodobě nejúspěšnější vědecké pracoviště v ČR v transferu znalostí a technologií do farmaceutického průmyslu, léky zde vyvinuté zachraňují životy a pomáhají pacientům po celém světě. Brněnský Ústav přístrojové techniky je místem, kde výzkum v oboru elektronové optiky dal vzniknout silnému sektoru výroby elektronových mikroskopů v ČR, a „Centrum elektronové a fotonové optiky“, koordinované ÚPT, aspiruje propojit kompetence v obou těchto segmentech optiky, v nichž působí úspěšné české high-tech firmy. Největší z ústavů AV ČR, Fyzikální ústav, se ujal koordinace „Národního centra kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace“, kde navazuje na excelentní výzkum v oboru materiálových věd. V oboru chemických a biochemických technologií bude působit čtvrté podpořené centrum AV ČR „Biorafinace jako oběhové technologie“, koordinované Ústavem chemických procesů, který také staví na dlouhodobě budovaných vazbách a spolupracích s podnikovou sférou.

Dlouhodobě koncepční a systematický výzkum, který je primárním posláním veřejných výzkumných institucí neuniverzitního typu, jakými jsou pracoviště AV ČR, budou v Národních centech kompetence bezesporu zdrojem řady výsledků, které naleznou využití v praxi.

Kompletní vyhlášení výsledků první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací najdete zde.

Připravili: Milan Pohl a Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím podkladů Josefa Lazara, Ústav přístrojové techniky AV ČR
Úvodní foto: Technologická agentura ČR