Zahlavi

Projekt Ženy v disentu zahájen

16. 01. 2017

Se čtyřicátým výročím Charty 77 spustil Sociologický ústav AV ČR projekt Ženy v disentu, který si klade za cíl zachytit činnost a role žen působících v Chartě 77 a disentu. Přestože ženy plnily klíčové role včetně mluvčích Charty 77 a plnohodnotně se zapojovaly do aktivit disidentského hnutí odborně, umělecky a aktivisticky, neexistuje v současné době ucelený pohled na jejich aktivity.

„Domníváme se, že je pro budoucnost důležité mapovat a analyzovat klíčové momenty historie, a činnost Charty 77 a disidentských skupin k nim bezpochyby patří. Považujeme historicky i sociologicky za důležité ukázat, jak se zapojily ženy a čeho dosáhly,“ říká Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a vedoucí projektu Ženy v disentu.

Jde o téma, které je vědecky nedostatečně zpracované a společnosti obecně méně známé. Disidentek nebylo co do počtu málo, ale povědomí o tom, jak se na Chartě podílely, je nízké.

Výstupem projektu uskutečňovaného v rámci Strategie A21 budou rozhovory se signatářkami Charty 77 a dalšími disidentkami, které budou publikovány v průběhu celého roku 2017 na webových stránkách a sociálních sítích projektu. Ke konci roku 2017 vyjdou provedené rozhovory knižně.

Od 13. ledna 2017 jsou spuštěny sociální sítě projektu, na kterých se budou objevovat články a rozhovory spojené s činností žen v disentu a Chartě 77 a postupně i původní rozhovory vedené výzkumnicemi oddělení Národního kontatkního centra – gender a věda.

Více informací: https://www.facebook.com/zenyvdisentu/;https://twitter.com/zenyvdisentu;http://zenyvdisentu.soc.cas.cz/

Připravil: Sociologický ústav AV ČR