Zahlavi

Projekt ASCIMAT pro rozvoj scintilačních materiálů

29. 01. 2016

Dne 21. ledna 2016 byl odborným setkáním ve Fyzikálním ústavu AV ČR zahájen evropský projekt „Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR“. Scintilační materiál pracuje jako konvertor, který dokáže foton vysokoenergetického (rentgenového nebo gama) záření nebo energii dopadající částice (elektrony, protony, ionty) přeměnit na skupinu fotonů z oblasti ultrafialového až viditelného (UV/VIS) záření, které je pak možné s velkou citlivostí převést na elektrický signál běžnými fotodetektory a ten dále zpracovat.

 

Scintilační materiály hrají v posledních letech stále větší roli v medicíně (zobrazovací metody), v průmyslu (vnitřní vady materiálů), v bezpečnostních aplikacích (kontrola zavazadel a nákladů), v oblasti životního prostředí (detekce radonu) i ve vědě samotné (částicová a jaderná fyzika).
 

V průběhu setkání proběhla tisková konference, kde zevrubnou informaci o projektu podal jeho koordinátor doc. Ing. Martin Nikl, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení optických materiálů a zástupce ředitele pro cílený výzkum. Setkání a diskuse se zúčastnili také další vedoucí zahraničních týmů a členové poradního panelu projektu. Na závěr tiskové konference byla uspořádána krátká exkurze do laboratoře růstu scintilačních krystalů, kde je nově instalovaná unikátní aparatura pro jejich pěstování metodou „micropulling down“, přičemž se jedná o nejmodernější verzi této technologie instalovanou mimo Japonsko.


Více v tiskové zprávě.