Zahlavi

Prohlášení Akademie věd České republiky a Učené společnosti České republiky

25. 01. 2018

 

 

 

 

 

Prohlášení Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky vyjadřuje hluboké znepokojení nad útoky dotýkajícími se morální a osobní integrity profesora Jiřího Drahoše šířenými na sociálních sítích a v některých médiích.

Akademie věd České republiky jakékoli agresivní útoky tohoto typu ve veřejném prostoru rozhodně odsuzuje.

 

Prohlášení Učené společnosti České republiky

Učená společnost České republiky zásadně odmítá záměrně šířené lživé útoky na svého člena profesora Jiřího Drahoše, které se objevují na sociálních sítích a v některých sdělovacích prostředcích v souvislosti s jeho kandidaturou na prezidenta České republiky.

Učená společnost se zaručuje za naprostou vědeckou a morální integritu profesora Drahoše.

(Prohlášení na webu Učené společnosti ČR)