Zahlavi

Proběhla první Noc filozofie v Praze

20. 06. 2016

V noci z 16. na 17. června od 19 do 3 hodin ráno proběhla ve Veletržním paláci a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy první Noc filozofie v Praze. „Podařilo se nám do puntíku naplnit cíl, který nás vedl při přípravě této akce: přilákat více než 2000 lidí, z nichž mnozí měli dosud o filozofii jen vágní či chybnou představu, a přesvědčit je, že dnešní filozofie se zdaleka nevyčerpává jen dějinami idejí, ale je s to poutavým a srozumitelným jazykem a v konfrontaci s vědou a uměním analyzovat velká etická a politická dilemata dneška,“ uvedl jeden z organizátorů dr. Ondřej Švec z Filozofické fakulty UK.