Zahlavi

Příběhy třiceti českých vědců v unikátním díle

03. 02. 2016

Pětisvazkové dílo Homines Scientiarum vytvářeli pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice tři roky. Soubor třiceti portrétů různorodých osobností české vědy 20. století představil veřejnosti za účasti předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a dalších významných hostů vedoucí kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR PhDr. Antonín Kostlán, CSc. Vysvětlil, že rozhovory měly širší rozměr než běžná interview a snažily se mj. odpovědět na otázku úlohy vědy v dnešním světě. „Zpovídané osobnosti měly vyjádřit svůj názor i na to, jak vidí svět, či ozřejmit své názory na život,“ upřesnila doc. Soňa Štrbáňová.

 

Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D., vysvětlil, podle jakého klíče byly osobnosti do souboru vybrány: „Jde o širokou paletu vědců z různých oborů, která ale měla tři ohniska, a to filozofii, chemii a biologické či biomedicínské vědy.“ V díle se nakonec objevilo 17 žijících a 13 již zesnulých titánů české vědy. Snahou bylo také postihnout dosud nepopsanou stránku notoricky známých osobností, jako byli profesoři Otto Wichterle či Jaroslav Heyrovský.


Celý soubor je doplněn o pět DVD, která zachycují části rozhovorů i obrazově a doplňují je o další zajímavé audiovizuální materiály.

Knihy i DVD lze zakoupit zde.
 

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Fotogalerie zde.