Zahlavi

Převratné biotechnologie českých vědců oslovily globální investory

09. 03. 2018

Ambiciózní biotechnologie českých vědců se představily významným domácím a zahraničním investorům na mezinárodní konferenci BioSpot, která proběhla 1. března 2018 v pražském Centru současného umění DOX.

Projekty a technologie v oblasti Life sciences (věd o živých organismech) jsou v České republice na vzestupu. Stoupá počet patentových přihlášek a nové příležitosti přitahují pozornost tuzemských i zahraničních soukromých investorů. I proto vznikla v roce 2016 v České republice platforma BioSpot, jejímž cílem je vyhodnocovat vývojový a komerční potenciál nejzajímavějších objevů a biotechnologií ve střední Evropě a propojovat je se soukromými investory. Ty nejpokročilejší a nejnadějnější z nich se každoročně představují na březnové konferenci investorům z celého světa.

Rostoucí zájem o konferenci a pozitivní reakce zástupců významných globálních investorů svědčí o tom, že čeští vědci mají co nabídnout. „Technologie, které jsem tu viděl, byly v dobrém slova smyslu provokativní. Užil jsem si hlavně sekci zaměřenou na onkologii, která ve mně vyvolala řadu otázek o diagnostice rakoviny v budoucnosti,“ říká o programu konference Dr. David Andrews, ředitel z AstraZeneca, UK.

James Hoberg, šéf oddělení inovací a licencování společnosti MilliporeSigma z USA dodává: „Na BioSpot jsem přijel rozvíjet vztahy s místními výzkumnými institucemi a vědci, hledat nové možnosti spolupráce, zajímavé projekty, které pak mnohdy licencujeme. Mnoho významných produktů z našeho portfolia bylo objeveno na konferencích, jako je tato.”

Konference BioSpot letos představila 19 ambiciózních objevů a technologií v orálních a posterových prezentacích, např. projekt léčby rakoviny pomocí nanočástic či využití neurosteroidů pro léčbu neuropatické bolesti, diagnostiku rakoviny plic z analýzy vydechovaného vzduchu nebo rychlou detekci rezistence vůči antibiotikům. Podle hlavních organizátorů Mariána Hajdúcha z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Martina Fuska z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je rostoucí kvalita a potenciál představených projektů důkazem, že BioSpot jako hlavní událost tohoto typu ve střední Evropě má svůj význam a má co nabídnout.

Hledání nových možností, jak propojit nadějné vědecké aplikace s komerčním prostředím, je zajímavé i pro nově vzniklou společnost i&i Prague, která se stala jedním ze dvou hlavních partnerů letošní konference. „Společnost i&i Prague je nově vzniklým inkubátorem, kde chceme koncentrovat zajímavé vědecké projekty, pracovat na nich a pomoct najít uplatnění na trhu, případně najít vhodného investora. I proto je pro nás taková konference jako BioSpot důležitá,“ vysvětluje Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Prague, proč se rozhodli podpořit výroční konferenci.

„Asociace inovativního farmaceutického průmyslu podporuje praktické uplatnění inovativních farmaceutických technologií, jež pomáhají v léčbě závažných nemocí. Chceme, aby cesta nových léčiv a postupů do praxe byla co nejsnazší. Z tohoto důvodu se snažíme podpořit transfer technologií z akademického prostředí do komerční praxe – například propagací projektu veřejného partnerství IMI 2, z něhož mohou získávat prostředky a know-how vědecká pracoviště i malé a střední podniky,“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Další, v pořadí již čtvrtá výroční konference BioSpot se uskuteční 6. března 2019 v Centru současného umění DOX v Praze.

Připravil: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Foto: archiv ÚOCHB