Zahlavi

Prestižní představení 13 výzkumných týmů Akademie věd ČR

24. 03. 2016

Celodenní konference představila nejzajímavější současné výzkumné směry v Akademii věd ČR. „V loňském roce probíhalo hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. My jsme využili toho, že předsedové všech 13 komisí posuzujících celkem 400 týmů získali unikátní vhled, nezatížený optikou AV ČR. Každá komise poté nominovala jeden tým pro tuto konferenci,“ upřesnil předseda Vědecké rady AV ČR prof. Jiří Čtyroký. Místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran uvedl, že nejde o vedlejší produkt proběhlého hodnocení, ale že propagace špičkové vědy AV ČR je jedním ze smyslů, proč hodnocení vůbec AV ČR provádí.

 

Na konferenci vystoupili mj. profesoři Eduard Feireisl, Tomáš Jungwirth, Vojtěch Novotný, Ondřej Santolík a další špičkoví vědci. Klíčem k výběru týmů pro konferenci byla především úroveň výzkumu, atraktivita tématu pro ostatní kolegy a perspektivita pro další vývoj. Program konference včetně anotace všech přednášek jednotlivých týmů si můžete prohlédnout níže. Videozáznam se připravuje.

 

PROGRAM:  
09:00 – 09:10 Zahájení (předseda VR AV ČR prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.)
09:10 – 09:20 Jan Pech, violoncello
09:20 – 09:30 Úvodní slovo (místopředseda AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc.)
   
Sekce 1 (moderuje RNDr. Antonín Fejfar, CSc., místopředseda VR AV ČR)
09:30 – 09:50 Tekutiny v pohybu (prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav)
09:55 – 10:15 Složitost výpočtů a složitost důkazů (prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Matematický ústav)
10:20 – 10:40 Spintronika: most mezi relativistickou kvantovou fyzikou a mikroelektronikou (prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D., Fyzikální ústav)
10:40 – 10:55 přestávka na kávu
   
Sekce 2 (moderuje prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., místopředseda VR AV ČR)
10:55 – 11:15 Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond (prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., Ústav fyziky atmosféry)
11:20 – 11:40 Grafen (RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)
11:45 – 12:05 Katalýza, nanomateriály a biotechnologie - nové cesty v chemickém inženýrství (Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., Ústav chemických procesů)
12:05 – 13:00 přestávka na oběd
   
Sekce 3 (moderuje prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., místopředseda VR AV ČR)
13:00 – 13:20 Mysterie začátku a konce aneb jak vdechnout genu život (Leoš Valášek, Ph.D, Mikrobiologický ústav)
13:25 – 13:45 Biodiverzita na naší planetě: ekologické faktory zodpovědné za druhovou rozmanitost rostlin a živočichů (prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum)
13:50 – 14:10 Buněčný osud a jak ho dokážeme ovlivnit (RNDr. Petr Bartůněk, CSc., Ústav molekulární genetiky)
14:10 – 14:25 přestávka na kávu
14.25 – 14:35 Jan Pech, violoncello
   
Sekce 4 (moderuje PhDr. Antonín Kostlán, CSc., místopředseda VR AV ČR)
14:35 – 15:05 Racionální nepozornost a experimentální ekonomie (doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., Národohospodářský ústav)
15:10 – 15:30 Předpoklady, formy a aspekty „dlouhé systémové změny“ 1980-2000 (PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny)
15:35 – 15:55 K aktuálním trendům ve výzkumu jazyka a komunikace (Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český)
16:00 – 16:20 Současné přístupy k výzkumu výtvarného umění a architektury (PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Ústav dějin umění)
   
16:25 Zakončení konference

 

 

 

 

 

Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin) – FOTOGALERIE
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR