Zahlavi

Prestižní mezinárodní ocenění pro vědce z FZÚ AV ČR

14. 04. 2016

Dr. Jörg Wunderlich přednesl The Wohlfarth Lecture – přednášku, která patří mezi nejvýznamnější mezinárodní ocenění v oboru magnetismu. Wunderlich, který byl do loňského roku nositelem Fellowshipu J. E. Purkyně ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde nadále pracuje díky svému ERC Synergy grantu, je prvním vědcem působícím v ČR, jemuž se tohoto uznání dostalo. Toto ocenění je udělováno od roku 1989 jedné významné osobnosti v oboru ročně. Wunderlich jej získal za svou práci v oblasti spintroniky, zejména za objevy, které otevírají nové cesty k využití magnetických jevů v mikroeektronických a optoelektronických součástkách.