Zahlavi

Prémie Otto Wichterleho 2017

07. 06. 2017

Významné ocenění Akademie věd ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2017 – převzalo z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky profesorky Evy Zažímalové v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol. Ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie přináší vědcům také finanční odměnu 300 000 korun.

„Výběr laureátů posuzuje odborná komise, která zvažuje nejen dosažené vědecké výsledky mladých vědců, ale i jejich perspektivnost do budoucna. Ocenění by mělo především motivovat k další vědecké práci. Doufáme, že tohle je budoucí generace, která potáhne dál akademii ve svých oborech," říká o prémii Otto Wichterleho profesorka Eva Zažímalová.

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. Uděluje se od roku 2002.

Jednotlivé profily oceněných najdete v tiskové zprávě.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová