Zahlavi

Překonávání globálních hrozeb tématem mezinárodní konference v AV ČR

13. 04. 2016

Mezinárodní konferenci pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR „Překonávání globálních hrozeb: Posilování interkulturního dialogu, stability a míru“ uspořádala ve středu 13. dubna ve svém sídle Akademie věd ČR (Centrum globálních studií a Orientální ústav) společně s velvyslanci muslimských zemí (OIC). „Vědci mohou přispět k rozvoji nových efektivních cest mezikulturního dialogu, který je podmínkou vzájemného respektu mezi jednotlivci, sociálními skupinami, národy a kulturami,“ uvedl na konferenci předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Ministr Lubomír Zaorálek zdůraznil význam této akce, která je první svého druhu v ČR.

 

Na konferenci, které se zúčastnila řada velvyslanců a diplomatů, zaznívala především mantra potřeby dialogu. „V současném globalizovaném světě je však nutné rozšířit myšlenku dialogu na interkulturní dialog mezi jednotlivými civilizačními okruhy, včetně dialogu mezináboženského. Zároveň je však nutné najít konsensus mezi účastníky dialogu a shodu na základních principech, jakými jsou základní práva či lidská důstojnost,“ vysvětlil myšlenku konference její pořadatel doc. Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR.

Konference je jedním z výstupů programu „Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy“ Strategie AV21. V případě společenských věd je důležitý nejen základní, ale také aplikovaný výzkum ve formě akademické či vědecké diplomacie, která napomáhá dialogu s diplomaty a politiky. „Nové poznatky z této oblasti mohou pomoci předejít nedorozuměním a konfliktům jak v mezinárodních vztazích, tak ve veřejné sféře, a přispět ke kosmopolitnímu pohledu na svět,“ doplnil doc. Hrubec.

Anotace přednášek

Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin) – FOTOGALERIE
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR