Zahlavi

Představujeme stážisty Otevřené vědy AV ČR: Sabina

18. 11. 2016

Stážisté projektu Otevřená věda Akademie věd ČR již jedenáctým rokem objevují radosti a strasti vědeckého života. Na ústavech AV ČR se pod vedením zkušených lektorů věnují badatelské práci a samostatným zodpovědným úkolům z oblasti přírodních, technických, humanitních a společenských věd. Dnes představujeme Sabinu, nadějnou stážistku Ústavu pro jazyk český.

Stážistka: Sabina, 18 let
Lektorka: Mgr. Andrea Svobodová, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Téma stáže: Edice staročeských textů
 
Sabino, jak se jmenuje tvoje stáž a co přesně na stáži děláš?
 
Moje stáž se jmenuje Edice staročeských textů, spolupracuji na přepisu modliteb Otče náš a Zdrávas Maria, které budou zveřejněny v Edičním modulu na Vokabuláři webovém. V předcházejících měsících stáž zahrnovala zejména transliteraci a následnou transkripci částí náboženských textů ze 14. a 15. století, v nichž jsou zmíněné modlitby obsaženy. 
 
Co to znamená v praxi?

Transliterace znamená přepis každého slova a písmene jisté grafické soustavy do grafické soustavy jiné, takže je následně možná i opačná operace. Jestliže provádím transkripci, snažím se o zachycení původní zvukové podoby studovaného textu pomocí dnešního pravopisu.
 
 
Ona je to hodně i detektivní práce, že? Jaký je vlastně postup?
 
Celý proces pro mě začíná tím, že se nejdříve seznámím s literární památkou a okolnostmi jejího vzniku a až následně za laskavého dozoru paní lektorky provedu transliteraci či transkripci její předem určené části, většinou tedy té, v níž se nacházejí zmíněné modlitby. V posledních měsících stáže postupně „spojujeme“ všechny transliterované a transkribované modlitby v jeden výsledný dokument.
Co se týče samotného vyhledávání písemných památek, tedy té detektivní práce, nezbytné pro další bádání, tento proces je pro mne ještě stále trochu tajemstvím. Jsem si však vědoma, že to není nic lehkého, a proto velmi obdivuji paní lektorku za čas, který tomu věnuje a předevšíma za trpělivost.
 
Chtěla by ses tomuto oboru věnovat i do budoucna, studovat třeba takto zaměřenou vysokou školu?
 
Chtěla bych studovat archivnictví a pomocné vědy historické na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Díky úžasné zkušenosti ze stáže budu mít jistě oproti ostatním náskok.
 
Máš nějaký vědecký vzor, nějakou osobnost z oboru, která tě inspiruje? 
 
Určitě paní lektorka! Imponuje mi její profesionální, zodpovědný a především vždy pozitivní přístup k práci.
 
 
 
 
Můj den na stáži: Sabina D. (Z cyklu videí stážistů Otevřené vědy AV ČR, další videa ke zhlédnutí zde.

 

Foto: Odbor projektů, grantů a medializace
Připravil: Odbor projektů, grantů a medializace