Zahlavi

Předsedkyně Eva Zažímalová otevřela nové radiochemické laboratoře v Řeži

16. 04. 2018

Radiochemické laboratoře jsou posledním krokem k vybudování zázemí cyklotronu, urychlovače částic, přivezeného po moři z Vancouveru v roce 2015. Slavnostní otevření a přestřižení pásky u nových laboratoří proběhlo 12. dubna za účasti předsedkyně Evy Zažímalové, ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR Petra Lukáše a dalších hostů. Pořízeny byly téměř výhradně z dotace AV ČR.

„Je pro mě čest otevřít nové radiochemické laboratoře, neboť představují další kamínek do bezvadného portfolia tohoto ústavu v oblasti jaderné fyziky, radiochemie a příbuzných oborů,“ chválila předsedkyně Eva Zažímalová.

Přesedkyně AV ČR Eva Zažímalová před přestřižením pásky nových radiochemických laboratoří v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

„Laboratoře jsme nepořídili tak, jako když si koupíte ledničku a přivezete si jí domů, ale je to výsledek našich pracovníků z oddělení radiofarmak, kteří do laboratoře vložili velkou část své invence,“ řekl při jejich otevření ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR Petr Lukáš.

Cyklotron TR 24 přivezený v roce 2015 z Kanady.

Radiochemické laboratoře jsou promyšlený komplex, který ve třech patrech budovy propojuje nový cyklotron i analytické laboratoře. Urychlovač produkuje velkou škálu radioaktivních jader a využití nachází například v medicinské diagnostice.

Unikátní potrubní pošta

Důležitou součástí nových laboratoří je potrubní pošta, která umožňuje dopravit vyrobený radioaktivní materiál bez lidského zásahu do horké komory, kde se materiál dálkově zpracuje, aniž by byla ohrožena bezpečnost vědců. Je to systém, který není nikde jinde na světě a byl vyvinut speciálně pro tyto laboratoře. A nemůže se potrubní pošta zaseknout? I v tomto případě je vždy zajištěné dopravení vzorku do cílové destinace.

Výzkum v Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Posláním ústavu je provádět základní výzkum v jaderné fyzice a příbuzných disciplínách. Jedna z vědeckých skupin se například zabývá výzkumem a monitorováním kosmického záření na palubě Mezinárodní kosmické stanice a vysokohorských observatořích nebo dozimetrií posádek letadel. Radioekologické studie sledují důsledky spalování fosilních paliv na přítomnost hladiny uhlíku 14C. Studují se zde také biologické účinky záření a vliv radiace na DNA. Ústav jaderné fyziky AV ČR spolupracuje s Protonovým centrem Praha a úspěšně vyvíjí neinvazivní metody radiační léčby nádorů.

Mezinárodní spolupráce

Ústav jaderné fyziky AV ČR se účastní nebo je dokonce národním koordinátorem v celé řadě výjimečných mezinárodních infrastruktur. Experiment ALICE (A Large Ion Collider Experiment) využívá největší urychlovač LHC v laboratoři CERN. Ten je zaměřen hlavně na studium velmi horké a husté hmoty vznikající při srážkách jader olova na tomto urychlovači. FAIR-CZ je český příspěvek do fascinujícího mezinárodního počinu, stavby zcela nové Laboratoře pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR), stavěné blízko německého Darmstadtu v rámci GSI (Helmoltz centrum pro výzkum s těžkými ionty). FAIR-CZ tvoří konsorcium výzkumných organizací a vysokých škol, vedených Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR. Financován je ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR jsou zapojeni i do výzkumu v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) v USA a úzce spolupracují s Neutronovým spalačním komplexem v Lundu ve Švédsku.

Tajemná neutrina

Žensky znějící akronym KATRIN (The KArlsruhe TRItium Neutrino) je název rozsáhlého experimentálního zařízení, které má na délku 70 metrů a jeho cílem je změřit hmotnost nejhojnější i nejzvláštnější částice vesmíru – neutrina. Jsou to částice, které prolétávají námi i zeměkoulí, nereagují ale s hmotou a jakákoliv snaha něco se o nich dozvědět je téměř na hranici lidského poznání. „Po 17 letech příprav a tvrdé práce by měl být experiment KATRIN spuštěn letos v červnu,“ řekl ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR Petr Lukáš. „Naše skupina je zodpovědná za kalibraci celého zařízení, čímž definuje přesnost měření,“ dodal Petr Lukáš.

Jaderná fyzika a archeologie

Za podpory strukturálních fondů se rozbíhá spolupráce Ústavu jaderné fyziky AV ČR s českými archeology, díky níž bude možné datovat archeologické nálezy až do doby před 50 000 lety. Použita bude metoda, která najde uplatnění i ve forenzní medicíně, v případech pašování slonoviny, stanovení paleoklima nebo stáří meteoritů.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv ÚJF