Zahlavi

Předsedkyně AV ČR navštívila v Ulánbátaru Mongolskou akademii věd

04. 10. 2019

Na přelomu září a října navštívila předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová jako členka delegace Senátu Mongolsko. Účastnila se zde jednání s prezidentem, předsedou mongolského parlamentu a sešla se také se zástupci Mongolské akademie věd. Nejen s mongolskými akademiky se nyní rýsuje zajímavá spolupráce.

Program senátní delegace byl nabitý, a to od počátku návštěvy této středoasijské republiky, která je druhým největším vnitrozemským státem a zároveň zemí s nejnižší hustotou obyvatelstva na světě. Předsedkyně Akademie věd se ve dnech 29. září až 2. října účastnila mimo jiné jednání předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery s předsedou mongolského parlamentu, Státního Velkého Churalu. Přítomna byla i na jednání s prezidentem Mongolska Chaltmá Battulgou a také na zahájení výstavy k projektu Návrat divokých koní, kterou pořádal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Kromě toho si „první dáma české vědy“ prohlédla například výrobní závod největší mongolské firmy na výrobu kašmírových výrobků.

Hlavním bodem jejího programu bylo setkání s Redgelem Dugerem, předsedou Mongolské akademie věd, se kterou má AV ČR uzavřenou bilaterální dohodu o vědecké spolupráci od roku 1994. „Spolu s ním a s kolegy z několika výzkumných pracovišť jsme identifikovali témata z celé řady vědeckých oborů, včetně společenských věd, na nichž by obě akademie věd mohly, v první fázi formou pilotních projektů, spolupracovat. Zajímavá spolupráce se rýsuje i s Mongolian University of Life Sciences,“ zhodnotila návštěvu Eva Zažímalová.

Mongolští kolegové projevili zájem o výzkum především v oblasti biologie, chemie, biochemie a biotechnologie, geologie a tektonického výzkumu, lingvistiky a sociologie. Českou stranu, kterou od té mongolské dělí zhruba osm tisíc kilometrů, reprezentoval kromě Evy Zažímalové ředitel centra BIOCEV Pavel Martásek.

Jednání s Mongolskou akademií věd

V rámci návštěvy Mongolska se česká delegace setkala také s rektorem Mongolian University of Life Sciences (MULS) Tumurbaatarem Kheruugou, který vystudoval v Brně a nyní je rovněž prezidentem Konsorcia mongolských univerzit. Společně projednali konkrétní příklady spolupráce s ČR, na něž by se mohlo navázat nebo je více propojit s výzkumem.

Na titulní fotografii předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová (vlevo) s předsedou Mongolské AV Redgelem Dugerem (vpravo)

Připravila: Danuše Pazourková, Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR, a Markéta Růžičková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Senát PČR