Zahlavi

Předseda Polské akademie věd Jerzy Duszynski navštívil Akademii věd ČR

25. 01. 2017

Prof. Duszynski, přední polský biochemik a odborník v oblasti bioenergetiky, je od roku 2015 prezidentem Polské akademie věd. Ve svém výzkumu se zabývá rolí mitochondrií ve fungování buňky, mitochondriálními a neurodegenerativními onemocněními a stárnutím. Výzkumný tým prof. Duszynskeho spolupracuje s Fyziologickým ústavem AV ČR na celé řadě publikací, při řešení evropských výzkumných projektů a přípravě mezinárodních konferencí a sympozií. Při příležitosti návštěvy prof. Jerzy Duszynskeho v Praze mu předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách.

Prof. Jerzy Duszynski působí také jako profesor v Nencki Institute of Experimental Biology. V letech 2008  až 2009 byl státním podtajemníkem  Ministerstva vědy a vysokého školství.  V letech 2006 až 2009 byl předsedou Mezioborové komise pro vědní infrastrukturu při Ministerstvu vědy a vysokého školství. V roce 2012 byl zvolen do Academia Europaea. V letech 2013 až 2016 byl členem Institutu pro výzkum v biomedicíně v Barcelona Board of Trusties. Současné dění v oblasti vědy v Polsku shrnul prof. Duszynsky ve své přednášce nazvané Science in Poland.

Polská akademie věd a Akademie věd ČR spolupracují již od 80. let na základě Dohody o vědecké spolupráci, naposledy aktualizováné v roce 2016. Na základě této aktualizace došlo k zahájení spolupráce formou společných mobilitních projektů, jejichž realizace započala v letošním roce.

Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR

Poland01_resize

Poland01_resize

Poland02_resize

Poland02_resize

Poland03_resize

Poland03_resize

Poland04_resize

Poland04_resize

Poland05_resize

Poland05_resize

Poland06_resize

Poland06_resize

Poland07_resize

Poland07_resize

Poland08_resize

Poland08_resize