Zahlavi

Předseda GA ČR ocenil tři vědce z AV ČR

29. 09. 2016

Čtyři řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu převzali v úterý 27. září Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Ta se uděluje jednou ročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR. Letos jsou laureáty dvě vědkyně a dva vědci. Klasická filoložka Alena Hadravová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla oceněna za interdisciplinární výzkum historického vývoje představ o hvězdné sféře od středověku po raný novověk, fyzička Kateřina Kůsová z Fyzikálního ústavu AV ČR za průlomový objev ve výzkumu křemíkových nanokrystalů, řecký biolog Michail Kotsyfakis z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR za výzkum slin klíšťat a strojní inženýr Tomáš Vampola z Fakulty strojní ČVUT za základní výzkum individuální hlasivkové náhrady, na kterém spolupracuje s týmy dalších pracovišť včetně Ústavu termomechaniky AV ČR a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

„Pro udělení ceny jsou hlavním i kritérii kvalita, originalita, význam a mezinárodní ohlas projektů základního výzkumu,“ říká Ivan Netuka, předseda Grantové agentury ČR. „Všechny oceněné projekty tato kritéria splnily a cenu získali vědci, kteří dosáhli vskutku excelentních výsledků. Budeme rádi, pokud naše cena přispěje k informovanosti širší veřejnosti o základním výzkumu a jeho významu, či bude-li motivovat mladou generaci k vědecké dráze,“ dodává.

Profily oceněných:

Alena Hadravová

 

Kateřina Kůsová

 

Michail Kotsyfakis

 

Tomáš Vampola

 

Výzkum hlasu a vývoj umělých hlasivek

 Předseda GA ČR ocenil tři vědce z AV ČR