Zahlavi

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš převzal Cenu Společnosti pro vědu a umění

11. 05. 2016

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš převzal v Senátu ocenění Společnosti pro vědu a umění. Slavnostní předávání ocenění proběhlo pod patronací Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Již po patnácté byly v úterý 10. května v Hlavním sále Senátu předány ceny Společnosti pro vědu a umění, kterými jsou každoročně oceňováni reprezentanti různých uměleckých i vědních oborů. Letos byly oceněny tyto osobnosti: Adolf Born – výtvarník, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. - fyzikální chemik, Juraj Herz – režisér, Vojtěch Jasný – režisér, prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. - fyzikální chemik, Jiří Kilián – choreograf, Jiří Nekvasil - divadelní režisér, Václav Postránecký – herec a doc. PhDr. Věra Ptáčková - historička scénografie.

 

 

Fotoreportáž viz Akademický bulletin