Zahlavi

Pražská muzejní noc 2017 v Akademii věd ČR

06. 06. 2017

Akademie věd České republiky se připojí k oblíbené akci otevřených dveří v rámci Pražské muzejní noci v sobotu 10. června 2017. Od 19 hodin do jedné v noci bude otevřena hlavní budova Akademie věd na Národní 3 v Praze 1. Pro návštěvníky si připravilo zajímavý program hned několik pracovišť – Astronomický ústav, Ústav experimentální botaniky a speciální program si již tradičně připravila i Knihovna Akademie věd.

Výstava AD INFINITUM
AD INFINITUM neboli do nekonečna je název výstavy, jež nás zavede do hlubin vesmíru, seznámí se špičkovým českým výzkumem a představí unikátní instalaci černé díry. Pojímá vesmír tak, jak ho nyní známe a jak ho zkoumají vědci z Astronomického ústavu Akademie věd. Galerie Věda a umění propojuje jedinečným způsobem dva elementy – vědu a umění – a dává tak vzniknout ojedinělé expozici, která nás přenese do prostoročasu kolem extrémně hmotného objektu ve vesmíru a umožní zaposlouchat se do rentgenových vln převedených na frekvenci slyšitelného zvuku. 

Komentovaná prohlídka výstavy AD INFINITUM

od 20:00 a od 22:00, 15–20 minut

Vědci z Astronomického ústavu AV ČR zkoumající extrémně hmotné objekty ve vesmíru, především černé díry, vás provedou výstavou a vysvětlí, co by se s vámi dělo v její blízkosti.

Pozorování astronomickým dalekohledem

Ze zahrady Akademie věd se podíváte hvězdářským dalekohledem. Za jasného počasí na oblohu, ale protože jsme uprostřed Prahy s vysokým stupněm světelného znečištění,  prohlédnete si aspoň  Polárku, hvězdu, která nám pomáhá v orientaci na obloze i na zemi. V případě zatažené oblohy se podíváte na pozemské objekty, řekneme a ukážeme si, co znamenají pojmy, jako je zvětšení, zorné pole a zorný úhel – to ostatně budeme pozorovat do doby, než se setmí.

Výstava Pohledy do nebe

Na fotografické výstavě se můžete podívat například na nejkrásnější planetu Saturn v naší Sluneční soustavě, na známou Krabí mlhovinu v naší Galaxii  i do vzdálených světů cizích galaxií. Fotografie byly pořízeny na jedné z nejvýkonnějších observatoří světa na Mt. Paranalu v Chile, kterou provozuje Evropská jižní observatoř, jíž je Česká republika od roku 2007 členem. Produkce výstavy: Astronomický ústav AV ČR, Evropská jižní observatoř.

Jarmark rostlinných vůní a barev

Pojďte se s námi podívat na svět, jak ho vidí rostliny! Nevidí ho ani černě ani růžově, ale jsou schopny vnímat jednotlivé barevné složky denního světla. Kromě toho potřebují rostliny komunikovat se svým okolím, například se svými opylovači. Některé za tím účelem volí různá barviva, která ukládají v květech, zatímco jiné  se dorozumívají prostřednictvím chemických signálů, takže vám také předvedeme různé rostlinné vůně, z nichž bez mnohých si okolní svět nebo třeba vaření ani nedokážeme představit… A nejen to, můžete u nás soutěžit o zajímavé ceny.

Koncert Komorního orchestru Akademie k 30. výročí založení orchestru

Komorní orchestr Akademie Praha pod vedením dirigenta Pavla Hryzáka v průběhu noci dvakrát zahraje svůj nejnověji nazkoušený koncertní program:

Bedřich Smetana (1824–1884)
Symfonická báseň Šárka z cyklu „Má vlast“

Johann Seb. Bach (1685–1750)
Passacaglia a fuga c moll, BWV 582, instrumentace Ottorino Respighi

Ludwig v. Beethoven (1770–1827)
Symfonie č. 8 F dur, op. 93

Začátky koncertů ve 20 a 21.30 hod., délka cca 1 hod.

Komentované prohlídky studovny Knihovny AV ČR

V průběhu exkurze ve studovně Knihovny AV ČR budete mít příležitost poslechnout si vyprávění o tom, pro koho byla postavena a kým byla vyzdobena neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie věd ČR a studovna knihovny. Prohlídku historického interiéru doplní seznámení se současnými službami a nabídkou informačních zdrojů Knihovny AV ČR.

Výstava „Architektura doby Karla IV.“

Výstava představuje osm vzácných historických památek České republiky, ve kterých jsou dodnes zachovány výjimečné prvky gotického stavitelství, jež sám panovník svou zakladatelskou a stavební činností významně podporoval. Černobílé velkoformátové fotografie zachycující gotické architektonické prvky či dispozice, doplňují informační panely s další fotografií a stavebními plány. Výstava zaměřená na laickou veřejnost seznámí návštěvníky také s významnými historickými i stavebními okamžiky v dějinách památek.

Jeskyně České republiky na historických mapách

Staré mapy patří k významným, krásným a mnohdy unikátním dokumentům. Výjimkou nejsou ani mapy jeskynních prostor, i když začaly vznikat později než například plány důlních děl. První pokusy zachytit krasové útvary na našem území se objevily ve druhé polovině 18. století. Později se začaly stávat mapy jeskyní a propastí nedílnou součástí dokumentace.

Připravil: Středisko společných činností AV ČR
Foto: Zdeněk Tichý