Zahlavi

Pozvánka na seminář Predátorské časopisy ve Scopusu

01. 11. 2016

Řada českých akademických pracovišť dnes řeší problém s publikováním článků v tzv. predátorských časopisechThink-tank Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu při Národohospodářském ústavu AV ČR (IDEA) pořádá seminář na toto téma, který se uskuteční 16. listopadu 2016 od 10.00 do 11.30 v sídle CERGE-EI na adrese Politických vězňů 7, Praha 1 v rámci programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky. Seminář představí studii s názvem Predátorské časopisy ve Scopusu autorů Víta Macháčka a Martina Srholce.

Systém akademického publikování se v současnosti významně proměňuje. Výzkumníci se staví kriticky k etablovanému politickému a epistemickému režimu, ve kterém korporátní aktéři operují jako zprostředkovatelé prodávající výsledky veřejně financovaného výzkumu zpět veřejně financovaným akademickým institucím. Otevřený přístup (open access) přináší řadu progresivních a tvůrčích alternativ k tomuto čím dál méně udržitelnému modelu, ale vytváří také patologie jako predátorské publikace, které ohrožují důvěru uvnitř vědecké obce, stejně jako důvěru veřejnosti ve vědu.

Diskuse v rámci semináře PREDÁTORSKÉ ČASOPISY VE SCOPUSU: Nová fakta v celosvětovém srovnání se dotkne takových otázek jako, do jaké míry se „predátorům“ podařilo proniknout do Scopusu a které země jsou tímto nejvíce postiženy. Podívá se i na celosvětové srovnání České republiky v mezinárodním měřítku a na predátorské časopisy, které vydávají nejvíce článků od českých autorů. Co je třeba učinit, aby se tento fenomén podařilo výrazně omezit? Na co si dát pozor při práci s takzvanými Beallovými seznamy predátorských časopisů, které sestavil knihovník Jeffrey Bealle z University of Colorado? I tyto otázky budou na semináři diskutovány.

Své místo si rezervujte předem na e-mailové adrese idea@cerge-ei.cz, nebo vyplněním registračního formuláře.