Zahlavi

Potvrzení mimořádného úspěchu Ústavu přístrojové techniky AV ČR

01. 08. 2016

Vědecký tým z oddělení Medicínských signálů brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR potvrdil 1. místo ve volném pokračování soutěže Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015 s názvem Redukce falešných alarmů na jednotkách intenzivní péče. Závěrečné výsledky zveřejnil ve svém speciálním vydání odborný časopis Physiological Measurement. Předmětem práce byl vývoj algoritmů pro detekci život ohrožujících srdečních arytmií, například při nadměrně zrychleném tepu, při velmi zpomaleném tepu nebo při výskytu určitých srdečních anomálií. V praxi se jedná o velmi závažný problém s vysokým klinickým dopadem – na jednotkách intenzivní péče je totiž nezbytné reagovat na každý alarm monitorovacího zařízení. Ty chybně hlášené, kterých je až 86 %, mj. zvyšují zátěž na ošetřující personál a mohou vést k únavě a lidským chybám. Proto je potřeba snížit „falešné poplachy“ na minimum. To ale není tak snadné, protože v žádném případě nesmí dojít k vynechání ani jediného skutečného alarmu.

Volného a zároveň závěrečného kola soutěže se zúčastnilo celkem 13 týmů z celého světa včetně zástupců komerčních společností specializovaných na srdeční elektrofyziologii, které mají hlubokou historii a pevné místo na trhu. Autorský tým z Ústavu přístrojové techniky AV ČR pracoval na detekčních algoritmech pro závěrečné kolo soutěže od října 2015 do ledna 2016 ve složení Ing. Filip Plešinger, Ph.D., Ing. Petr Klimeš, Ing. Josef Halámek, CSc., a Ing. Pavel Jurák, CSc. Physionet je největší světová databáze zahrnující záznamy elektrofyziologických signálů člověka. Soutěž Physionet Challenge je organizována od roku 2000.