Zahlavi

„Potlačme vlastní ega!“ říká zakladatel platformy Česko na cestě Pavel Baran

15. 06. 2017

Významní čeští myslitelé z nejrůznějších oborů se opět sešli na půdě Akademie věd ČR, aby diskutovali nad blížícím se historickým výročím. V pátek 16. června se konalo závěrečné setkání skupiny Česko na cestě, intelektuální platformy, která má vyburcovat Čechy k novým pohledům na vlastní historii. Zúčastnila se ho i předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

„Podstatou naší platformy není stručný návod na dějiny nebo odpověď na to, jaký dnešní svět je. Chceme upozornit na problémy současnosti a ukázat, že může být výzvou a podnětem k dalším debatám,“ říká zakladatel Česka na cestě, filozof a místopředseda AV ČR Pavel Baran. Právě na jeho popud se vláda začala na konci loňského roku podrobněji zabývat blížícím se jubilejním rokem 2018, v němž si budeme připomínat nejen sto let od založení samostatného Československa, ale také padesáté výročí Pražského jara a zároveň čtvrtstoletí od vzniku České republiky. První setkání skupiny se konalo na konci ledna letošního roku, nyní se panelisté sešli již počtvrté. Je mezi nimi například filozof Václav Bělohradský, spisovatelka Petra Hůlová, politik Petr Pithart, ředitel Národní galerie Jiří Fajt, ředitel Masarykova ústavu a archivu AV ČR Luboš Velek, historikové Jan Křen či Jaroslav Pánek, ekonom Jan Drahokoupil či sociologové Tereza Stöcklová a Miloš Havelka.

„Je zde český národ proto, aby jako osamělá pivoňka vypučel, vykvetl, uvadl, či aby prostředkoval mezi svým okolím, na př. aby byl přechodiskem mezi romanogermánským Západem a slovanským Východem?“ takto jasnozřivě formuloval „českou otázku“ ve svém úvodníku z roku 1886 novinář Hubert Gordon Schauer. Významní intelektuálové dneška jako by tuto štafetu symbolicky převzali a přidávali novou, aktuální perspektivu. Což se někdy neobejde bez vášnivých diskusí a polemik. Na setkáních platformy se intelektuálové přeli například o tyto otázky: Je česká společnost doopravdy rovnostářská? Mají se naše dějiny nahlížet jako kontinuitní, anebo diskontinuitní? Jak se vyrovnat se „zraněnou zemí“ v Sudetech? Je možné se ve vztahu ke Slovensku vyvarovat paternalismu? Co všechno stimulovalo takzvané české plebejství? A měl pravdu Masaryk, když mluvil o „českém hulvátově“?

„Musíme potlačit vlastní ega!“ říká Pavel Baran, který sám patří k obávaným polemikům. Výsledkem diskusí bude společný dvacetistránkový text, v němž se myslitelé budou zabývat nejenom vztahem Čechů k tradici a vlastní identitě, ale také modernitou. Tento materiál by měl oslovovat co možná nejširší veřejnost, a proto by měl projít editorským „kartáčem“ jednoho z panelistů, zkušeného novináře Petra Holuba. Součástí textu bude také „předmluva“ z pera Pavla Barana a velvyslance ČR ve Francii Petra Druláka, následovat budou ryze individuální „dodatky“. V nich budou jednotliví myslitelé moci „svá ega“ odpoutat a vyjádřit osobní pohled na to, kam Česko vlastně směřuje.  Předpokládá se, že na konci října se bude konat slavnostní konference v pražské Vile Lanna, která bude přístupná i veřejnosti. A že intelektuální zápolení může mít i své čistě praktické dopady, dokazuje nedávné usnesení vlády, podle něhož oslavy a připomínky výročí v příštím roce dostanou nejen symbolickou záštitu, ale také významnou „finanční injekci“.

 

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová