Zahlavi

Politické zásahy ohrožují vzdělávání v Maďarsku, varuje sdružení akademií věd

31. 08. 2018

Mezinárodní organizace ALLEA, která zastřešuje téměř 60 akademií věd z více než 40 zemí, ostře vystoupila proti zásahům maďarské vlády do učebních osnov soukromých i veřejných univerzit.

„Maďarská vláda se prostřednictvím zákazu výuky některých předmětů opakovaně snaží omezit mezinárodně rozšířené a akceptované principy akademické svobody, nezávislého řízení vědeckých institucí a špičkové vědecké činnosti. Nedodržování těchto základních principů oslabuje tradičně vynikající a mezinárodně uznávanou pozici maďarské vědecké komunity a ohrožuje její vedoucí roli v regionu. Vláda těmito kroky politizuje výzkumnou práci a ohrožuje doposud silná evropská i mezinárodní partnerství maďarských vědeckých institucí,“ stojí v prohlášení této Evropské federace akademií přírodních a humanitních věd, která vznikla v roce 1994.

ALLEA v této souvislosti apeluje na garanci autonomie maďarských akademických institucí s tím, že vědecké instituce musí zůstat politicky, nábožensky, ideologicky i komerčně nezávislé. To se týká především rozhodování o obsahu výuky a typu prováděného výzkumu.  

„Tyto intervence se bohužel neustále opakují a vážně ohrožují klíčové předpoklady pro moderní vědu a výzkum, kterými jsou akademická svoboda a autonomie institucí vyššího vzdělávání,“ pokračuje prohlášení organizace, která je sama příkladem demokraticky řízené instituce. Jednotlivé členské akademie v ní totiž mají statut učených společností, think-tanků či vědecko-výzkumných organizací a fungují jako nezávisle řízená uskupení vynikajících vědců ve všech oblastech přírodních a společenských věd.

„Legislativa v oblasti výzkumné a vzdělávací politiky vyžaduje dialog mezi politiky a představiteli vědecké obce. ALLEA zdůrazňuje nutnost důkladně a včas konzultovat všechny relevantní aktéry. Litujeme skutečnosti, že maďarská vláda pravděpodobně nepovažuje tuto formu dialogu z hlediska výzkumné a vzdělávací politiky za důležitou.

Připravil: Odbor mezinárodní spolupráce AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR