Zahlavi

Politické krizi navzdory: milník ve financování české vědy

30. 05. 2017

Je to první, důležitý krok ke stabilnímu financování všech vědeckých institucí a velký úspěch předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové. Zástupci vlády, ministerstva školství, Akademie věd ČR a České konference rektorů v Hrzánském paláci na Hradčanech podepsali společné prohlášení, které je mezníkem ve financování české vědy. Vědecké sféře a vysokým školám by mělo totiž ve výsledku zajistit, aby se jejich tzv. institucionální podpora každoročně navyšovala o pět procent. Dokument má o to větší váhu, že se ho podařilo podepsat navzdory mimořádně nepříznivým okolnostem. Nezabránila mu ani politická krize, a dokonce ani fakt, že ministryně školství Kateřina Valachová ze svého úřadu právě odstupuje.

„Věda se nedá dělat ze dne na den a z roku na rok. Věda potřebuje nějakou dlouhodobou perspektivu pro to, aby mohla být skutečně kvalitní. Jenom instituce, které mají zajištěné stabilní financování, jsou pak důvěryhodnými partnery pro další instituce, typicky pro podnikatelskou sféru,” řekla Eva Zažímalová po podpisu Prohlášení o stabilizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.

Právě předsedkyně Akademie věd ČR byla hlavní iniciátorkou složitých jednání, po nichž se jednotliví aktéři zavázali, že udělají vše pro to, aby se pravidelně navyšoval takzvaný institucionální příspěvek, garantující akademické sféře finanční jistotu. Ten by se měl v letech 2019 až 2023 každoročně navýšit nejméně o pět procent. Protože jak ve své řeči upozornil předseda České konference rektorů, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, institucionální příspěvek v Česku se pohybuje hluboko pod průměrem vyspělých států. Například německá Společnost Maxe Plancka získává formou institucionální podpory 78 procent svého rozpočtu, u nás je to pod padesáti procenty. 

„Chceme také podporovat mladé, talentované vědce a obecně pomáhat k většímu zapojování našich výzkumníků do mezinárodních programů. Chceme dát důraz na větší propojení pracovišť Akademie věd a vysokých škol a také chceme, aby se více podporovala spolupráce mezi privátním sektorem a mezi výzkumnými institucemi,” řekl další ze signatářů dokumentu, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Ministryně školství Kateřina Valachová pak ve svém projevu vyzvala k tomu, abychom nezapomínali na učitele na vysokých školách a na celkovou podporu pedagogické činnosti: „V neposlední řadě i ze základních a středních škol musí přijít naděje, tam také musíme směřovat naše finanční prostředky.”

Připravil: Odbor mediální komunikace kanceláře AV ČR
Foto: Jan Martínek

Prohlášení ke stažení zde.