Zahlavi

Podílel se na rozluštění komplikovaného genomu. Nyní získá Českou hlavu

10. 09. 2018

Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace navrhne na prestižní ocenění Česká hlava genetika z Akademie věd ČR Jaroslava Doležela, který se podílel na rozluštění genomu pšenice.

Vedoucí olomouckého Centra strukturní a funkční genomiky rostlin z Ústavu experimentální botaniky je důležitým členem mezinárodního týmu 200 vědců z 20 zemí, kterému se podařilo „přečíst“ komplikovaný genom nejrozšířenější plodiny na světě, pšenice seté. Tento genom je 5x větší než u člověka, skládá se ze tří subgenomů a tvoří ho převážně mnohokrát se opakující úseky DNA.

Základem výzkumu byla metoda třídění chromozomů pomocí průtokové cytometrie, kterou vyvinuli právě olomoučtí vědci a používají ji jako jediní na světě. Tento způsob umožnil rozčlenit dědičnou informaci pšenice na menší části, i tak však výzkum mezinárodního týmu trval třináct let.

Rozluštění genomu pšenice má i praktické uplatnění, protože šlechtitelé budou moci pěstovat odolnější obiloviny s větším výnosem. V budoucnu bude mít výsledek velký význam při využívání nových metod genetických modifikací.

Soutěž Česká hlava patří k nejdůležitějším oceněním v české vědě a Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala z desítek nominací nakonec právě Jaroslava Doležela.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav experimentální botaniky AV ČR

Související:

Čeští vědci pomohli rozluštit genom pšenice