Zahlavi

Po stopách TGM díky nové interaktivní mapě

11. 09. 2017

„Při práci na encyklopedii Tomáše Garrigua Masaryka nás napadlo převést místopisná hesla na mapu. Čejkovice, Topoľčianky, Karlovy Vary nebo Lány patří mezi místa, kde Masaryk za první republiky pobýval. Naše interaktivní mapa zatím ukazuje Masarykův pohyb v České republice a na Slovensku, ale chystáme rozšíření na Evropu i Rusko,“ říká jedna z autorek nového portálu Lucie Merhautová.

Naučné stezky, pomníky, busty, stromy a události spojené s 80. výročím Masarykova úmrtí a 100. výročím založení Československa přináší projekt Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Navíc místo nebo událost spojenou s TGM může přes webové stránky přihlásit kdokoliv z veřejnosti.

Na projektu se podílí desítky autorů, kteří pro obrazový doprovod využívají rozsáhlý fotoarchiv Masarykova ústavu, kde se pečuje o Masarykovu pozůstalost a knihovnu.

A jak třeba vypadal všední pracovní den prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech?

„Měl ustálený harmonogram. Začínal v devět hodin, kdy už měl prezident přečtené noviny a prostudované informace o aktuálním dění ve státě a ve světě a přecházel z bytu do své pracovny. Vyslechl referáty svého tajemníka a zprávy z prezidentské kanceláře a potom přijímal návštěvy domácích i zahraničních politiků, novinářů, vědců a umělců. Po skončení audiencí se obvykle věnoval literární práci. Mezi jednou a druhou hodinou poobědval spolu s přítomnými členy své rodiny, případně hosty; po obědě zpravidla následovala debata při černé kávě. Do tří hodin odpoledne prezident odpočíval, od tří do pěti opět pracoval ve své pracovně. Mezi pátou a šestou hodinou si pravidelně vyjížděl na koni. Od šesti do osmi hodin pak opět trávil čas v pracovně. Ve volném čase většinou poslouchal rozhlas a dvakrát týdně – obvykle ve středu a v sobotu si dával promítat filmy, zpravidla ve společnosti personálu zámku a hostů z řad lánských občanů.“

Více najdete na webových stránkách Po stopách T. G. Masaryka

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: fotoarchiv Masarykova ústavu a Archivu AV ČR