Zahlavi

Pavel Baran obdržel Řád za zásluhy prokázané Francii

28. 11. 2017

Velvyslanec Francie v České republice Roland Galharague předal 27. listopadu 2017 místopředsedovi Akademie věd ČR Pavlu Baranovi insignie rytíře Řádu za zásluhy za navázání úzké spolupráce s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) a s Univerzitou Karlovou. Insignie důstojníka Řádu za zásluhy obdržela prorektorka pro evropskou problematiku Univerzity Karlovy prof. Lenka Rovná. CEFRES představuje platformu francouzsko-české spolupráce v humanitních a společenských vědách.

„Domnívám se, že o vztahy mezi lidmi a národy je třeba trvale pečovat. Současná turbulentní situace, v níž v Evropě žijeme téměř po třiceti letech pádu železné opony, tuto potřebu péče ještě zdůrazňuje,“ řekl Pavel Baran při přebírání Řádu.

Během slavnostního večera Pavel Baran citoval esej Milana Kundery „Únos Západu aneb tragédie střední Evropy“ z roku 1983. Kundera v něm výstižně popsal situaci po roce 1945, která nebyla jen politickou katastrofou, ale pohromou v širším smyslu civilizační. „Geopolitická situace v Evropě, stejně jako ve zbytku světa je v naší době zcela odlišná. V dnešní situaci je zapotřebí utvářet a sdílet společný civilizační projekt. Měl by stát na širším základu, na plnosti života společnosti a člověka. Na autentických a reálných kontaktech mezi lidmi. V tomto smyslu je třeba i dnes po letech naplňovat Kunderův apel. Jsem přesvědčen, že naše dnešní setkání a spolupráce s CEFRES je toho dokladem,“ sdělil Pavel Baran.

Velvyslanec M. Roland Galharague předává Řád Pavlu Baranovi

Akademie věd České republiky a CEFRES spustila v letošním roce program TANDEM, který usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Od ledna 2018 tak do CEFRES nastoupí vybraný výzkumný pracovník z Akademie věd. Společný výzkumný projekt by měl vyústit v předložení žádosti o prestižní ERC grant.

Řád za zásluhy je francouzský řád založený v roce 1963 generálem Charlesem de Gaullem. Je oceněním za mimořádné zásluhy, vojenské nebo civilní, prokázané francouzskému národu. Má tři hodnosti: rytíř, důstojník a komandér a dvě kategorie: velkodůstojník a velkokříž. Mezi českými osobnostmi, které byly vyznamenány Řádem za zásluhy, jsou například bývalí velvyslanci ve Francii Jaroslav Šedivý, Pavel Fischer a Petr Janyška, nebo intelektuálové jako např. novinář Petr Uhl.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Hugo Ben Simhon