Zahlavi

Partnerství mezi EU a Velkou Británií podporuje i Akademie věd ČR

11. 05. 2018

Jaké budou možnosti spolupráce ve vědě po Brexitu? Britská Královská společnost a nadace Wellcome Trust navrhly projekt budoucího partnerství (Future Partnership Project) mezi Evropskou unií a Velkou Británií ve výzkumu a inovacích. Podporu mu vyjádřilo 52 vědeckých akademií a výzkumných institucí z celé Evropy.

„Akademie věd vyjadřuje tomuto projektu velkou podporu a chce se v něm aktivně podílet,“ řekla členka Akademické rady AV ČR Hana Sychrová.

„Vzhledem k tomu, že Velká Británie a Evropská unie se připravují na definování svých budoucích vztahů, vítáme jejich společné úsilí, abychom zajistili, že budeme nadále úzce spolupracovat. Jako zástupci výzkumných komunit v rámci širšího evropského výzkumného prostoru jsme sjednoceni v touze po ambiciózním partnerství v oblasti výzkumu a inovací. Je zásadní, abychom dokázali spolupracovat, abychom řešili výzvy, kterým čelí naše společnost, zachovali naše životní prostředí pro budoucí generace a budovali průmyslová odvětví budoucnosti,“ stojí například ve společném prohlášení vědeckých institucí.

Místopředseda Královské společnosti Richard Catlow při návštěvě Akademie věd ČR v lednu 2018

Prohlášení Future Partnership Project zvláště zdůrazňuje klíčovou roli výzkumu a inovací v Evropě, pružné podmínky při cestování vědců mezi Evropskou unií a Británií a zapojování Velké Británie do Evropského výzkumného prostoru prostřednictvím evropských výzkumných programů i po roce 2020. Budoucí úspěšné partnerství bude také záviset na účinné podpoře evropských politik. Velká Británie v závěru dokumentu deklaruje své silné vazby na Evropskou unii a další partnery na celém světě, které budou pokračovat i po odchodu Spojeného království z Unie.

Další informace najdete na následujících odkazech:

Plné znění společného prohlášení Future Partnership Project - https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/future-partnership-project/fpp-statement-may-2018.pdf

Webové stránky Future Partnership Project- https://royalsociety.org/topics-policy/projects/future-partnership-project/

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR; na úvodní fotce výřez obálky společného prohlášení Future Partnership Project