Zahlavi

Parazitické vztahy v akademickém publikování

26. 05. 2016

Jak zodpovědně a smysluplně publikovat
Akademickým prostředím v České republice otřásla v poslední době řada zjištění ohledně neetických praktik publikování a v důsledku toho čerpání zdrojů z veřejných rozpočtů za vysoce sporné výzkumné publikace. Řada českých akademických pracovišť dnes řeší problém s publikováním článků v tzv. predátorských časopisech.Právě těmito fenomény nejen v České republice se bude zabývat konference Parasitic Relations in Academic Publishing / Parazitické vztahy v akademickém publikování, která proběhne 2. června 2016 od 12.10 do 17 hod. v hlavní budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost 206).

Konferenci společně pořádají Etnologický ústav AV ČR a Knihovna Univerzity Karlovy. Záštitu nad ní převzali předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Zvanými řečníky jsou Jeffrey Beall (University of Colorado) a Katja Mayer (University of Vienna). Konference proběhne v anglickém jazyce (bez tlumočení).

Globální ekosystém akademického publikování se v současnosti významně proměňuje. Vzrůstající počet výzkumníků se staví kriticky k jeho etablovanému politickému a epistemickému režimu, ve kterém korporátní aktéři operují jako zprostředkovatelé prodávající výsledky veřejně financovaného výzkumu zpět veřejně financovaným akademickým institucím. Otevřený přístup (open access) přináší řadu progresivních a tvůrčích alternativ k tomuto čím dál méně udržitelnému modelu, ale vytváří také patologie jako predátorské publikace, které ohrožují důvěru uvnitř vědecké obce, stejně jako důvěru veřejnosti ve vědu. Na základě přednášek knihovníka Jeffrey Bealla (University of Colorado) a socioložky vědy Katji Mayer (University of Vienna) se konference bude věnovat diskuzi o českých specifikách globálního hledání odpovědí na otázku po smysluplném a zodpovědném akademickém publikování.