Zahlavi

Pamětní deska Josefa Hlávky ve Vídni

09. 06. 2016

Jen pár kroků od slavné vídeňské Opery připomíná nová pamětní deska jednoho z nejzaměstnanějších stavitelů v době enormního rozvoje Vídně v druhé polovině 19. století. Oním připomínaným stavitelem je přeštický rodák Josef Hlávka, architekt, mecenáš a mj. zakladatel předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR.

Přestože Opera patří k nejznámějším vídeňským budovám, jen málokdo ví, že jejím stavitelem byl právě Josef Hlávka. Po nešťastné smrti architektů Eduarda van de Nülla a téměř vzápětí poté i Augusta Siccarda Siccardsburga na něm dokonce spočinula celá její dostavba. Mladému Hlávkovi byl udělen Řád císaře Františka Josefa a byl jmenován císařsko-královským stavebním radou. Jeho talent byl ale znám už za studií, kdy Hlávka obdržel státní cenu za nejlepší studentský projekt. Pomáhal také architektovi Henrychu von Ferstelovi při vypracování soutěžního návrhu votivního chrámu. Archivní prameny uvádějí, že během 13 let uskutečnil ve Vídni jako stavitel 142 staveb od reprezentačních veřejných budov po ekonomicky úsporné činžovní domy.

Stavby velkých reprezentačních sídel podél okružní třídy zařadily Hlávku mezi spolutvůrce slavné vídeňské Ringstrasse. Připomeňme mj. také palác arciknížete Viléma na Parkringu 8, nebo budovu akademického gymnázia, kde dokonce studoval T. G. Masaryk.

Umístit ve Vídni pamětní desku, nebyla vůbec jednoduchá záležitost a Nadání JMZ Hlávkových muselo vyvinout značné úsilí, než se povedlo odhalit Hlávkovu připomínku na jedné z jeho budov. Slavnost se konala 6. 6. 2016 ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Rakousku a za přítomnosti vídeňského starosty a zemského hejtmana Michaela Häupla. Na snímcích můžete vidět, že se slavnostního odhalení pamětní desky na Opernringu č. 6, na dohled od vídeňské Opery zúčastnil rovněž ministr kultury ČR Daniel Herman, předseda AV ČR Jiří Drahoš, předseda Hlávkova Nadání Václav Pavlíček, nestor vídeňských Čechů Eduard Harant, Karel Ksandr a celá řada dalších osobností.

Procházku po stavitelských stopách Josefa Hlávky ve Vídni zprostředkuje též Akademický bulletin AV ČR http://abicko.avcr.cz/2008/12/05/, který představuje i Hlávkův nejvýznamnější architektonický počin zařazený před pěti lety na seznam světového dědictví UNESCO - biskupský areál v Černovcích, dnes sídlo Ukrajinské univerzity http://abicko.avcr.cz/2011/09/03/.

MARINA HUŽVÁROVÁ