Zahlavi

Oxford University Press publikoval české historiky

26. 05. 2016

Ohromný úspěch zaznamenali naši badatelé v historických vědách, a to konkrétně v oblasti orální historie, když byli v roce 2011 na konferenci v Denveru osloveni nakladatelstvím Oxford University Press, aby připravili k publikaci náhled na naši současnost po roce 1968. Po čtyřech letech intenzivní a mnohdy hodně obtížné práce vyšlo letos dílo českých historiků (v OUP snad vůbec poprvé) – kniha Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society

Autorská dvojice Miroslav Vaněk a Pavel Mücke z Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR analyzovala a interpretovala 300 rozhovorů o zkušenostech občanů se svobodou i s tím, kdy se svobody nedostává. Výslednicí je zachycení soudobých dějin po roce 1968 z pohledu běžných lidí, který se mnohdy liší od optiky oficiálních míst i jisté politické poplatnosti té které garnitury. Cílem bylo zachytit proměny hodnot v české společnosti za doby „reálného socialismu“ i jejich změny ovlivněné demokratickou a ekonomickou transformací po roce 1989. Autoři vycházeli vedle pramenů z orálně historických rozhovorů převážně z let 2006–2 013 a srovnávali je s dobovými výzkumy veřejného mínění. Zajímali se o veskrze „lidská“ témata, jakými jsou svoboda, hodnota práce, rodiny, vzdělání, volný čas, vztah k veřejné sféře, nebo vnímání cizinců a cizích zemí.

Je zajímavé, že poprvé se ke čtenářům anglicky psaná kniha Velvet Revolutions od amerického vydavatele dostala nejprve na Novém Zélandu. Díky globální distribuci a také tomu, že dílo vyšlo i jako e-kniha, je k dispozici anglicky hovořícím čtenářům po celém světě. Ke skromnému, leč velmi příjemnému křtu Velvet Revolutions odpoledne 24. května v prodejně Oxford Bookshop v pražské Opletalově ulici přidejme neskromné přání, aby kniha uspěla v soutěži o prestižní cenu (Book Award) Oral History Association, jež bude udílena na jubilejním padesátém zasedání této organizace v kalifornském Long Beach v říjnu 2016.

HaM

 

      

 

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin