21. 04. 2017

Témata spojená s Orientem nabývají poslední dobou na významu. Například s termínem "Islámský stát" se v médiích setkáváme častěji, než bychom asi chtěli. Právě proto je potřeba uvedenou oblast zkoumat. Ale Orient, to zdaleka není jen samozvaný islamistický chalífát. Více se o této turbulentní oblasti můžeme dozvědět na akcích, které pořádá Orientální ústav Akademie věd ČR v rámci programu "Orient zblízka 2017". Předášky se zaměří mimo jiné na obyčejný život v Afghánistánu, buddhistické texty i na taiwanské chrámy.

Srdečně vás proto zveme na přednášky z cyklu Orient zblízka 2017, který by rád navázal na nejlepší tradice české orientalistiky. Jeho prostřednictvím představíme vybraná témata, jimž se věnují či věnovali pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Tento cyklus probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Přednášky se uskuteční v Malém sále MK (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1 – Staré Město).

 

Afghánistán mezi islámem a politikou

15. května 2017: 19:00 hod., PhDr. Věra Exnerová, Ph.D.

Přednáška přiblíží nedávnou historii Afghánistánu na základě životních příběhů lidí z venkovských i městských oblastí. Osobní historie ukáží, jakou roli hrály islám a politika v každodenním životě Afghánců v posledních padesáti letech. Cílem přednášky tak bude zasadit aktuální dění do širšího kontextu a otevřít diskusi o Afghánistánu z jiné perspektivy, než je běžné v médiích či bezpečnostních debatách.

 

Islámský stát: Blízký východ na konci časů

22. května 2017: 19:00 hod., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.

„Vyšlo slunce džihádu, rozzářily se dobré předzvěsti, na obzoru se objevil triumf a ukázala se znamení vítězství!“ Těmito slovy v červnu 2014 oznámil mluvčí Islámského státu vznik chalífátu. Islámský stát pak s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul prostřednictvím zpravodajství do našeho povědomí. Ovšem jaká je jeho podstata? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu? Nebo pozorujeme výsledek desetiletí vlád arabských bezpečnostních států a jejich selhání, které umožnily existenci periferií poznamenaných dramatickými demografickými, urbanizačními a sociálními změnami?

 

Diamantová sútra

5. června 2017: 19:00 hod., PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Tento krátký sanskrtský text pochází přibližně z 3.-4. století našeho letopočtu. Obsahuje imaginární rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim, jehož hlavními tématy je prázdnota (šúnjatá) všech věcí a cesta bódhisattvů k probuzení.

 

Chrámy, chrámky, svatyně na Taiwanu

12. června 2017: 19:00 hod., PhDr. Vladimír Liščák, Ph.D.

Přednáška se zaměří na sakrální architekturu na Taiwanu, kde se s různými chrámy setkáváme doslova na každém kroku. Lonely Planet uvádí, že je jich 15 000 a další stále vznikají. Například o Peskadorách (Penghu) se říká, že je tam jeden chrám na deset obyvatel – a i tam najdeme jejich novostavby. Výklad spojený s obrazovou prezentací se tak stane jakýmsi průvodcem po svatostáncích uctívajících různá božstva, ale neopomene ani křesťanské kostely a katedrály i Velkou mešitu ve městě Taipej.

 

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století

19. června 2017: 19:00 hod., PhDr. Pavlína Cermanová, Ph.D. a PhDr. Jakub Hrubý Ph.D.

Ve středu naší pozornosti stojí otázka vytváření a zdrojů panovnické autority, stejně jako teoretické koncepty, praxe a reprezentace legitimity vládní moci. Pokusíme se představit komplexní pohled na to, jak se legitimita moci formovala a vstupovala v platnost v různých paralelně exitujících kulturních a politických systémech napříč kontinenty, pokusíme se přitom překonat limity primárně evropocentrického vnímání historie.

 

Připravil: Orientální ústav Akademie věd ČR