Zahlavi

Operní pěvkyně Soňa Červená má svou planetku

22. 06. 2018

Ve sluneční soustavě se pohybuje bezpočet malých těles obvykle nepravidelného tvaru o průměru od několika desítek metrů do několika set kilometrů. Říká se jim planetky, ve starší terminologii asteroidy. Na půl milionu jich už má určenou dráhu a jsou katalogizovány, neustále k nim přibývají další a další. Asi 15 tisíc jich dokonce dostalo jména. Nově k nim přibylo jméno české herečky a operní pěvkyně Soni Červené.

Planetky jsou objektem intenzivního vědeckého zájmu i proto, že některá z těchto těles mohou při své cestě vesmírem zkřížit dráhu Země a ohrozit ji. Jen v pásu mezi Marsem a Jupiterem je asi milion objektů o průměru větším než jeden kilometr, jejichž případná srážka se Zemí by měla katastrofální důsledky. Nemalou zásluhu na objevování a výzkumu planetek mají i čeští odborníci, a to především z jihočeské observatoře na Kleti a také z Astronomického ústavu AV ČR.Astronomové nejprve vypočítají dráhu objeveného tělesa ve sluneční soustavě. Poté ji potvrdí mezinárodní Centrum pro sledování planetek v USA, těleso je zařazeno do katalogu a dostává pořadové číslo. Podle pravidel Mezinárodní astronomické unie může nové planetce její objevitel dokonce navrhnout jméno.

Délka jména nesmí nepřesáhnout 16 písmen (povolena je kupodivu i česká diakritika). Odkazovat může na významné vědce či umělce (i žijící), města, hory, řeky a podobně – dokonce i na objevitelovy blízké osoby. Vyhnout se však musí jménům politickým a vojenským. Návrh s anglickým zdůvodněním putuje ke komisi pro nomenklaturu malých těles sluneční soustavy Mezinárodní astronomické unie, která posléze rozhodne.Češi na obloze
Díky českým objevitelům najdeme na obloze stovky planetek s českými jmény. Připomínají například Jana Husa, Karla Čapka, Josefa Čapka, Jana Evangelistu Purkyně či Johanna Gregora Mendela, ale také Bedřicha Smetanu, Františka Kupku či Toyen a – jak jinak – i všudypřítomného Járu Cimrmana.

Svou planetku však mají i soudobí astronomové a popularizátoři tohoto oblíbeného oboru Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR nebo Josip Kleczek, ale také třeba mecenáška umění Meda Mládková.

Na druhý letní den, 22. června 2018, k nim přibylo i nebeské těleso pojmenované na počest české herečky a operní pěvkyně Soni Červené. Slavnostní akt se uskutečnil v Lannově vile v pražské Bubenči za účasti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové, bývalého předsedy Jiřího Drahoše, místopředsedy AV ČR Zdenka Havlase, Jiřího Grygara či objevitelky planetky Lenky Kotkové z Astronomického ústavu AV ČR.

Světoznámá operní pěvkyně převzala osvědčení o pojmenování planetky č. 26897, která nese jméno Červená. Planetku, která byla objevena v srpnu 1995, tvoří čtyřkilometrový shluk balvanů držících pohromadě vlastní gravitací, který obíhá mezi Sluncem, Marsem a Jupiterem ve vzdálenosti 170–600 milionů kilometrů od Země. „Přála jsem si po sobě zanechat nějakou stopu a tohle zbožné přání se mi vyplnilo,“ uvedla Soňa Červená a svou děkovnou řeč doplnila citátem: „Čím by bylo tvé štěstí, kdybys neměla těch, kterým svítíš“ z knihy Tak pravil Zarathustra německého filozofa Friedricha Nietzscheho.Připravili: Jana Olivová a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR