Zahlavi

Okolnosti mnichovské dohody představuje výstava pod záštitou AV ČR

24. 09. 2018

Historický kontext mnichovské dohody, od jejíhož podepsání uplyne 29. září 2018 rovných osmdesát let, přibližuje výstava „Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století“ v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce v Praze.

Nad výstavou, připravenou Janem Němečkem z Historického ústavu Akademie věd ČR, převzaly záštitu první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Zájemci si mohou expozici prohlédnout zdarma od 21. září až do 13. ledna.

 

Zlu se neustupuje

„Výstava připomíná jednu z nejtragičtějších kapitol našich dějin, která ovlivnila události v Evropě na celá desetiletí,“ zdůraznil na vernisáži místopředseda AV ČR Pavel Baran s tím, že její dozvuky nepřímo cítíme i dnes. „Historikům jsou často kladeny otázky na ona osudová kdyby – jak by dnes vypadala naše společnost, kdyby se rozhodla vzdorovat. Tato kdyby nelze uspokojivě zodpovědět, musíme se však obracet k sobě samým i k politické sféře tak, aby generace vracející se po letech k našim časům již nebyly konfrontovány s těmito osudovými kdyby, jako jsou ta z konce třicátých let,“ poznamenal Baran.

„Příměr o nás bez nás dodnes vzbuzuje u nemalé části naší veřejnosti jistou skepsi vůči Západu. Jistě, západní mocnosti dohodu odvolaly, ale to nic nemění na tom, že se jednalo o ukázku neuváženého politického rozhodnutí,“ zmínila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. „Co tedy plyne z Mnichova? Především to, že zlu se neustupuje. Nikdy v historii se to nevyplatilo,“ připomněla.

 

 

Fotografie, depeše i karikatury

Na patnácti tematických, chronologicky řazených panelech v Mytologické chodbě jsou kromě reprodukcí dobových fotografií k vidění také nejrůznější historické dokumenty včetně depeší, novinových článků či kreslených vtipů. „Výstava se snaží mnichovskou dohodu zachytit v celém kontextu včetně reakce společnosti na zhoršující se mezinárodní situaci, manifestu Věrni zůstaneme nebo všesokolského sletu,“ uvedl autor výstavy Jan Němeček.

Pozornost je tak věnována například i následným územním nárokům Polska či Maďarska nebo problému zrušení mnichovské dohody, tedy jejímu oduznání ze strany velmocí během války a po ní. „Mnichovská dohoda by nám měla být trvalým poučením, protože i v dnešním světě najdeme příklady velmocenské zvůle,“ uzavřel Němeček.

 

Související články:

Na Žofíně se budou historici ohlížet za československou minulostí

 

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Na úvodním snímku zahajují výstavu (zleva) autor výstavy Jan Němeček, první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a místopředseda AV ČR Pavel Baran.

Licence Creative Commons

 

mnichov_g01

mnichov_g01

mnichov_g02

mnichov_g02

mnichov_g03

mnichov_g03

mnichov_g04

mnichov_g04