Zahlavi

Odpovědný výzkum a inovace

30. 03. 2017

Tradiční postoje ve společnosti a stereotypy mohou vytvářet neviditelné bariéry (tzv. skleněný strop), které brání ženám v profesní a politické kariéře. Jak proměnit pracovní kulturu ve vědě, jak zohlednit vliv pohlaví a genderu ve výzkumu a jak genderová témata vnímají muži? O tom se diskutovalo na letošním setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání, kterou zahájila předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová. Setkání, které proběhlo 28. března, pořádala již třetím rokem Technologická agentura ČR.

„Jako vědkyně v oboru biochemie jsem ve své kariéře nikdy nenarazila na skleněný strop. Ale od 15. prosince, kdy jsem byla Akademickým sněmem  AV ČR navržena na funkci předsedkyně největší neuniverzitní instituce u nás, se mě novináři neustále táží, jak zvládnu svou roli jako žena. Ptali by se nového předsedy, jak svou roli zvládne jako muž? Stále ještě nejsme zvyklí vídat ženy v čele velkých institucí nebo podniků,“ řekla v úvodu setkání prof. Eva Zažímalová.

„Jsem rád, že v čele Akademie věd ČR stojí žena a chtěl bych jí popřát hodně zdaru a hodně úspěchů v její nelehké práci,“ reagoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka.

Genderová dimenze

Vědkyně a vědci si stále naléhavěji uvědomují, jak je důležité věnovat pozornost vlivu pohlaví a genderu ve výzkumu. Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu a vývoje a inovací se rozumí integrace poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do výzkumné praxe za účelem vyšší kvality života společnosti.

„Věděli jste, že např. infarkt myokardu se u mužů a žen projevuje různě, což může vést k pozdější diagnóze, ošetření, vážnějším následkům a chybnému dávkování léků při propouštění žen z nemocnice,“ upozornila Marcela Linková ze Sociologického ústavu AV ČR v průběhu diskuze k genderové dimenzi.

Příkladem genderové dimenze ve výzkumu jsou třeba i bezpečnostní pásy v autech. Běžné bezpečnostní pásy nejsou vhodné pro těhotné ženy. Dokonce i relativně menší nehoda při 56 km/h (35 mph) může způsobit zranění. Zohlednění genderové dimenze v automobilovém průmyslu tak může nejen přispět k větší bezpečnosti, ale i otevřít nové segmenty trhu a přispět ke zlepšení vnímání značky.

Že se genderová dimenze netýká jen žen, ale i mužů přišel na setkání objasnit Josef Petr z Ligy otevřených mužů, která mimo jiné podporuje muže, aby si vědomě organizovali svůj osobní, partnerský a rodinný život. Mezi aktivity Ligy otevřených mužů patří třeba projekt Patron, pro mladé muže z dětských domovů, který je postaven na principu solidarity.

V druhé polovině setkání představili zástupci Technologické agentury ČR program ZÉTA na podporu rovných příležitostí pro rozvoj kariér mladých vědkyň a vědců, projekty GENDER NET PLUS, NewHoRRIzon a GEECCOO.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv TA ČR