Zahlavi

Obnovené Alpinum v Průhonickém parku

27. 04. 2017

Nově zrekonstruované podzámecké Alpinum zpřístupnilo přírodní skvost pro pěstování horských rostlin vizionáře a zakladatele parku hraběte Arnošta Emanuela Silvy-Tarouca. Obnovené partie jsou osazeny původním a časem prověřeným sortimentem skalniček, trvalek a dřevin. V Růžové zahrádce bude pěstováno 900 kusů historických i novodobých kultivarů růží, v celém nově obnoveném podzámeckém Alpinu bylo vysazeno celkem 33 970 kusů rostlin. Na přípravě a realizaci se podíleli norští botanici z nejseverněji položené botanické zahrady Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden.

Návštěvníci mohou využít nový interaktivní informační systém, jehož součástí je informační kiosek v návštěvnickém centru, QR kódy podél nových cest, interaktivní majáky fyzického webu (www.virtualnipruhonice.cz) a mapa s kompozičními celky a umístěním panoramatických snímků jednotlivých stanovišť v různých ročních obdobích.

Podzámecké Alpinum se slavnostně otevřelo 20. dubna za přítomnosti zástupců Norské ambasády, Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Středočeského kraje, Národního památkového ústavu a hojná byla účast i široké veřejnosti.

Botanický ústav Akademie věd ČR získal na tento projekt finanční podporu z programu Kulturní dědictví a současné umění, financovaného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Na obnovu byly vynaloženy prostředky v celkovém objemu 31 milionů korun.

Průhonický park je od roku 2010 pro svou umělecko-historickou a sbírkovou hodnotu Národní kulturní památkou a památkou Světového dědictví UNESCO.

Připravil: OMK Kanceláře AV ČR z podkladů Botanického ústavu AV ČR
Foto: Botanický ústav AV ČR

 

 

 

alpinum1 (1)

alpinum1 (1)

alpinum1 (2)

alpinum1 (2)

alpinum1 (3)

alpinum1 (3)

alpinum1 (4)

alpinum1 (4)