Zahlavi

O zachování archivních dat se bude jednat opět v Praze

14. 03. 2016

Na světě existuje více než 7 000 000 fotografických desek či negativů, které obsahují obrovské množství jedinečných vědeckých údajů o chování astronomických objektů za více než sto let. Značná část je poškozena tzv. zlatou nemocí a dalšími negativními vlivy. Bez záchrany těchto nosičů dat už nikdy nevyužijeme vědeckou hodnotu na nich uloženou, ale ani jejich kulturní a historické dědictví. Mnoho záznamů se týká astronomických pozorování, a proto se do Prahy na speciální workshop sjedou astronomové, ale také fyzici, chemici, archiváři a odborníci na uchovávání fotografických materiálů.

 

 


Setkání odborníků z mnoha oborů a mnoha zemí připravil Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, Českým vysokým učením technickým v Praze a Observatoří Dr. Remeise Univerzity Erlangen v Norimberku. Workshop se uskuteční v konferenčních prostorách Akademie věd České republiky – ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6). Přihlášeno je 44 účastníků a předneseno bude 36 příspěvků. Šestnáctičlenný vědecký výbor workshopu tvoří odborníci z USA, Kanady, Německa, Švédska, Itálie, Bulharska a České republiky. 

 

Současný český výzkum na poli astronomických fotografických archivů, jejich digitalizaci, vědeckém využití a záchraně na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT je považován za světovou špičku.

Více v tiskové zprávě. Aktualita s rozhovorem viz AB.