Zahlavi

Nový software dokáže určit míru srdeční vady

27. 09. 2017

Mezinárodní tým složený z vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Fakultní nemocnice u sv. Anny a University of Rochester získal prestižní cenu Clinical Translational Award. Cena byla vědcům udělena za software pro určení elektrické dyssynchronie u pacientů se srdečním selháním.

Problémy v synchronizaci kontrakce srdečních komor mohou vést k závažnému srdečnímu selhání. Pacient má například problém vyjít schody a výrazně se zadýchává. Na léčbu pomocí kardiostimulátoru však bohužel ne všichni pacienti reagují pozitivně. Vysvětlením až 30 procentní neúspěšnosti je fakt, že v současné době neexistuje klinicky dostatečně přesný postup, který by umožnil stanovit míru tohoto postižení srdce. A tak se o implantaci kardiostimulátoru rozhoduje sice na základě klinicky doporučených, ale pouze nepřímých ukazatelů.

„V Ústavu přístrojové techniky AV ČR a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny jsme vyvinuli autonomní software, který z EKG záznamu dokáže určit míru této srdeční vady. Jedná se o zcela původní a klinicky velmi perspektivní diagnostický nástroj,“ říká hlavní autor programu Filip Plešinger, který dnes převzal Clinical Translation Award na konferenci ve francouzském Rennes.

"Činnost softwaru byla ověřena na multicentrické studii MADIT-CRT ve spolupráci s University of Rochester, NY, USA," dodává Filip Plešinger.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR z podkladu Ústavu přístrojové techniky AV ČR
Foto: iStock