Zahlavi

Nový cyklus workshopů – Jak se bránit rizikům digitálního věku

02. 03. 2016

V rámci programu Strategie AV21 „Naděje a rizika digitálního věku“ zahajuje Ústav informatiky AV ČR ve spolupráci s Ústavem teorie a informace AV ČR a Matematickým ústavem AV ČR sérii čtyř workshopů „Jak se bránit rizikům digitálního věku“. Obsahem dvoudenních setkání jsou přednášky odborníků z výzkumných institucí i významných firem, kteří budou populární formou hovořit o škále témat od počítačových virů přes šíření propagandy na sociálních sítích, až po inteligentní algoritmy rozpoznávání obrazu a podpory forenzní analýzy. Nedílnou součástí je prostor ke společným diskusím a neformálnímu setkávání účastníků. Workshopy jsou určeny pro učitele a studenty středních škol, vysokoškolské učitele a zaměstnance firem i státních institucí, kteří se zajímají o problematiku informatiky a jejího vlivu na společnost. První z nich se uskuteční ve dnech 17.–18. března 2016.

Účast na workshopech je zdarma. Nutná registrace na nadeje2016@cs.cas.cz nebo http://www.cs.cas.cz/nadeje2016.