Zahlavi

Nový časopis ABC / Věda pro každého je tu!

02. 06. 2017

Komiks, vesmír a chvostoskoci. Co mají společného? Například že se o ně zajímají čeští vědci – studují texty v bublinách, ptají se po známkách života v kosmu a zkoumají podivuhodné vlastnosti miniaturních živočichů. Spojuje je také to, že se jim věnuje první číslo časopisu ABC / Věda pro každého.

Časopis je určený pro všechny zvídavé čtenáře. Především pak cílí na mladé lidi, žáky, studenty a návštěvníky popularizačních akcí Akademie věd ČR, jako je červnový Veletrh vědy na výstavišti v Letňanech a podzimní Týden vědy a techniky. I kvůli zacílení na tyto dvě konkrétní akce časopis vychází dvakrát ročně.  

Časopis ABC / Věda pro každého najdete v elektronické podobě na stránkách AV ČR v rubrice Periodika. Vychází i tiskem a k dostání bude na Veletrhu vědy, Týdnu vědy a techniky a dalších akcích pořádaných Akademií věd ČR.


Ke stažení pdf

Vedle ABC může být pro veřejnost zajímavý i další časopis A / Věda a výzkum, který si klade si za cíl informovat srozumitelně o novinkách z práce vědců a vědkyň především z AV ČR. Stejně jako ABC vychází také „Áčko“ tiskem i elektronicky, na rozdíl od „abécéčka“ ale čtyřikrát ročně. Oba časopisy vznikají v redakci Odboru akademických médií Střediska společných činností Akademie věd ČR.

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, AV ČR